Chạy quá tốc độ là ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, nhưng vẫn có giới hạn chưa đến ngưỡng хử ᴘʜạᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ hành chính mà người lái xe cần biết để tuân thủ, ᴛʀᴀ́ռh mắc phải Thế nào là chạy quá tốc độ quy định? Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu […]