ɢɪᴀ đìɴʜ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô: ‘Đã ᴄó ʜướɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ’

Ôɴɢ ᴛʀầɴ Đứᴄ ʜộɪ, ʙố ᴄủᴀ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô ᴄʜᴏ ᴘʟᴏ ʙɪếᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà đơɴ ᴠị đã ᴛìᴍ đượᴄ ʜướɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáɪ ᴄʜếᴛ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô, ᴛʀườɴɢ ǫᴜâɴ sự ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟷 ᴛử ᴠᴏɴɢ, ɴɢàʏ ʜôᴍ ǫᴜᴀ (𝟷-𝟽), ɢɪᴀ đìɴʜ, đơɴ ᴠị ᴠà ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄử ʜàɴʜ ʟễ ᴛᴀɴɢ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ – ʙɪɴʜ ɴʜì ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜɪ ᴛʜứᴄ ǫᴜâɴ độɪ.

ʟễ ᴛᴀɴɢ đượᴄ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ở ɴɢʜĩᴀ ᴛʀᴀɴɢ ʟàɴɢ Đᴀ ʜộɪ, ᴘʜườɴɢ ᴄʜâᴜ ᴋʜê, ᴛʜị xã ᴛừ sơɴ, ᴛỉɴʜ ʙắᴄ ɴɪɴʜ – ǫᴜê ʜươɴɢ ᴄủᴀ ʙɪɴʜ ɴʜì ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô.

ʟễ ᴛᴀɴɢ ᴄủᴀ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô đượᴄ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜɪ ᴛʜứᴄ ǫᴜâɴ độɪ. Ảɴʜ: ʙáᴏ ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ

Ôɴɢ ᴛʀầɴ Đứᴄ ʜộɪ, ʙố ᴄủᴀ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô ᴄảᴍ ơɴ đạɪ ᴅɪệɴ đơɴ ᴠị ǫᴜâɴ độɪ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ, ʜọ ʜàɴɢ, ɴɢườɪ ᴅâɴ đếɴ ᴛɪễɴ đưᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ôɴɢ ᴠề ɴơɪ ᴀɴ ɴɢʜỉ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ.
ɴɢàʏ 𝟸-𝟽, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘʟᴏ, ôɴɢ ᴛʀầɴ Đứᴄ ʜộɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáɪ ᴄʜếᴛ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ đã đượᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà đơɴ ᴠị ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴍà ᴋʜôɴɢ ɴêᴜ ᴄụ ᴛʜể.

“ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴛᴀɴɢ ɢɪᴀ ʙốɪ ʀốɪ ᴛôɪ xɪɴ ᴋʜôɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜêᴍ ᴄʜᴏ ʙáᴏ ᴄʜí. ʜôᴍ ɴᴀʏ ɢɪᴀ đìɴʜ sẽ ᴄó ʙᴜổɪ ʜọᴘ, ɴếᴜ ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜêᴍ, ᴛôɪ sẽ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ʟạɪ” – ôɴɢ ʙàʏ ᴛỏ.

ɴʜư ᴘʟᴏ đã đưᴀ ᴛɪɴ, ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄủᴀ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ɴêᴜ ʀõ: ɴɢàʏ 𝟸𝟼-𝟼, Đạɪ độɪ 𝟷𝟺, ᴛɪểᴜ đᴏàɴ 𝟺, ᴛʀườɴɢ ǫᴜâɴ sự ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟷 ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ ʙộ độɪ ʜàɴʜ ǫᴜâɴ ᴠàᴏ ᴛʜᴀᴏ ᴛʀườɴɢ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴛʜᴇᴏ ᴋế ʜᴏạᴄʜ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛừ 𝟷𝟹 ɢɪờ 𝟺𝟻 đếɴ 𝟷𝟺 ɢɪờ 𝟶𝟶 ɴɢàʏ 𝟸𝟾-𝟼, đơɴ ᴠị đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ, ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄʜỉ ʜᴜʏ đơɴ ᴠị ʀᴀ ɴɢᴏàɪ đɪ ᴠệ sɪɴʜ (ʟý ᴅᴏ đᴀᴜ ʙụɴɢ).

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟺 ɢɪờ 𝟸𝟶, ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô ǫᴜᴀʏ ʟạɪ, ᴄʜỉ ʜᴜʏ đơɴ ᴠị Đạɪ độɪ 𝟷𝟺 đã ᴄử ʙᴀ ɴɢườɪ đɪ ᴛìᴍ, đếɴ 𝟷𝟺 ɢɪờ 𝟹𝟶 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴛʀᴇᴏ ᴄổ ᴛʀêɴ ᴄâʏ ᴋᴇᴏ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ đỉɴʜ đồɪ, ᴄáᴄʜ địᴀ đɪểᴍ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴄủᴀ đơɴ ᴠị ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻𝟶 ᴍ.

“Đơɴ ᴠị đã ᴛổ ᴄʜứᴄ đưᴀ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɢᴀɴɢ ᴛʜéᴘ, ᴛᴘ ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ. Đếɴ 𝟷𝟻 ɢɪờ 𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟸𝟾-𝟼, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô đã ᴛử ᴠᴏɴɢ”- ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɴêᴜ ʀõ.

Nguồn : https://plo.vn/thoi-su/gia-dinh-quan-nhan-tran-duc-do-da-co-huong-giai-quyet-997377.html

Thảo Nguyên

Next Post

Thứ trưởng Bộ Công an: Phan Sào Nam không thuộc đối tượng đặc xá năm 2021

T6 Th7 2 , 2021
Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Phan Sào Nam không thuộc đối tượng đặc xá đợt này và các cơ quan tố tụng đang thụ ʟý giải quyết theo quy định của ᴘʜáp luật. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng.Ngày 2/7, tại buổi họp báo công bố quyết định của […]