ɢɪᴀ đìɴʜ 𝟻 ɴɢườɪ đɪ xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ ᴠề ǫᴜê ʙɪ̣ xᴇ ᴛảɪ ᴛôɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛâᴍ

sᴀ́ռɢ 𝟷-𝟾, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʜàᴍ ᴛâɴ, ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪữᴀ xᴇ ᴛảɪ ᴠà xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄ.𝟶.ᴠ.ɪ.ᴅ-𝟷𝟿 xã ᴛâɴ Đứᴄ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ – Ảɴʜ: ᴍᴀɪ ᴛʜỨᴄ

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟹ʜ đêᴍ 𝟹𝟷-𝟽, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄsɢᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʜàᴍ ᴛâɴ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ ᴄʜạʏ ᴛừ ʜướɴɢ Đồɴɢ ɴᴀɪ ʀᴀ để ᴠàᴏ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄ.𝟶.ᴠ.ɪ.ᴅ-𝟷𝟿 đặᴛ ᴛạɪ xã ᴛâɴ Đứᴄ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế.

ʟúᴄ ɴàʏ, ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛảɪ ᴛừ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ᴄʜạʏ ᴛớɪ ᴛôɴɢ ᴠàᴏ xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ. ᴄú ᴛôɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ ᴠăɴɢ ᴠô ʀạᴘ ᴅã ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴄủᴀ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ – Ảɴʜ: ᴍᴀɪ ᴛʜỨᴄ

ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ, ᴛʀêɴ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ ɢồᴍ ᴄó 𝟸 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴠà 𝟹 đứᴀ ᴄᴏɴ đᴀɴɢ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ᴛừ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠề ǫᴜê ɴɢʜệ ᴀɴ.

ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ᴛʀươɴɢ xᴜâɴ ᴛʜ. (𝟷𝟻 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ɴɢʜệ ᴀɴ) đã ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ. ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄòɴ ʟạɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴặɴɢ, đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ.

ᴠụ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴄòɴ ʟàᴍ 𝟸 ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sĩ ᴄsɢᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʜàᴍ ᴛâɴ đᴀɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛạɪ ᴄʜốᴛ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

ᴛʀêɴ ᴛʜùɴɢ xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ ᴄʜở ᴛʜᴇᴏ ɴʜɪềᴜ ʜàɴʜ ʟʏ́, đồ đạᴄ ʀơɪ ᴠãɪ ʀᴀ ʟề đườɴɢ.

ᴋʜɪ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴛàɪ xế xᴇ ᴛảɪ ᴛʜì ᴄʜᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠớɪ ᴄ.𝟶.ᴠ.ɪ.ᴅ-𝟷𝟿.

Nguồn: https://tuoitre.vn/gia-dinh-5-nguoi-di-xe-ba-gac-ve-que-bi-xe-tai-tong-thuong-tam-20210801091753779.htm

Thảo Nguyên

Next Post

Tiến sỹ Ngô Đức Vượng:” Cho con ăn sữa bò là đang biến con mình thành cùng mẹ khác cha với con bò”

CN Th8 1 , 2021
M̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼“̼U̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼b̼ò̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼а̼n̼հ̼ ̼ᴄ̼ã̼і̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼“̼U̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼b̼ò̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼2̼0̼0̼ […]