ʙắᴛ đượᴄ ʜᴜɴɢ ᴛʜủ ᴄʜᴇ́ᴍ ɢầɴ đᴜ̛́ᴛ ʟìᴀ ᴄᴀ́ռʜ ᴛᴀʏ ᴛʜượɴɢ úʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ

sᴀ́ռɢ 𝟷𝟼.𝟽, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ đã ɴᴏ̂̉ ѕᴜ́ɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜɪêɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ɢιᴜ̛̃ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ ʙảᴏ, ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴄʜᴇ́ᴍ ɢầɴ đᴜ̛́ᴛ ᴄᴀ́ռʜ ᴛᴀʏ ᴍộᴛ ᴛʜượɴɢ úʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴛʜắɴɢ ʜảɪ, ʜ.ʜàᴍ ᴛâɴ, ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ.

ʜᴜɴɢ ᴛʜủ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ ʙảᴏ ʙɪ̣ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ áᴘ ɢɪảɪ ᴠề ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ – Ảɴʜ: ᴄᴛᴠ

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴛʜượɴɢ úʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ở ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ́ᴍ ɢầɴ đᴜ̛́ᴛ ᴄᴀ́ռʜ ᴛᴀʏ, ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ʟúᴄ 𝟼 ɢɪờ 𝟹𝟶 sᴀ́ռɢ ɴᴀʏ, ɴɢườɪ ᴅâɴ xã ʙìɴʜ ᴄʜâᴜ, ʜ.xᴜʏêɴ ᴍộᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪệɴ ʙảᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʀẫʏ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ở xã ɴàʏ ɴêɴ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ. ʟúᴄ ɴàʏ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ ʙảᴏ ᴠẫɴ ʟăᴍ ʟăᴍ ᴍộᴛ ᴄâʏ ʀựᴀ ᴠà ᴍộᴛ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ᴄầᴍ ᴛừ ᴄʜɪềᴜ ǫᴜᴀ.

ᴋʜɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄó ᴍặᴛ, ʙảᴏ ɴʜảʏ ǫᴜᴀ ʜàɴɢ ʀàᴏ ᴍộᴛ ɴʜà ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠườɴ ʀẫʏ ở xã ʙìɴʜ ᴄʜâᴜ. ᴄôɴɢ ᴀɴ ậᴘ ᴠàᴏ ɴᴏ̂̉ ѕᴜ́ɴɢ ᴄʜỉ ᴛʜɪêɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʜì ʙảᴏ ᴍớɪ ᴄʜịᴜ đầᴜ ʜàɴɢ. ʜɪệɴ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ ʙảᴏ đã đượᴄ áᴘ ɢɪảɪ ᴠề ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜ.xᴜʏêɴ ᴍộᴄ, ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ ǫᴜᴀ 𝟷𝟻.𝟽, ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴄᴀ́ռ ʙộ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sĩ ɢồᴍ ᴄsᴄĐ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜ.xᴜʏêɴ ᴍộᴄ, ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ʜòᴀ ʜɪệᴘ ᴠà ɴʜɪềᴜ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴋʜáᴄ đã ʙᴀᴏ ᴠâʏ ɴɢôɪ ɴʜà ᴄấᴘ 𝟺 ᴄủᴀ ʜᴀɪ ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ ʙảᴏ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴇ́ᴍ ɢầɴ đᴜ̛́ᴛ ʟìᴀ ᴄᴀ́ռʜ ᴛᴀʏ ᴛʜượɴɢ úʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴏàɴɢ ᴠăɴ ᴅươɴɢ, ʙảᴏ ᴠà ᴄʜᴀ ᴍìɴʜ ʟà ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ ᴅũɴɢ đã ᴠàᴏ ɴʜà đóɴɢ ᴄửᴀ ʟạɪ ᴠà ᴄố ᴛʜủ. ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴘʜảɪ ᴄạʏ ᴄửᴀ ᴠà sử ᴅụɴɢ ʜơɪ ᴄᴀʏ ᴠì ᴄả ʜᴀɪ ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ ʙảᴏ ᴅùɴɢ ʀựᴀ, ᴅᴀᴏ ᴄố ᴛʜủ, ᴄʜốɴɢ ᴛʀả ʀấᴛ ɴɢᴏᴀɴ ᴄố.

 sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế đượᴄ ᴄʜᴀ ʙảᴏ ʟà ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ ᴅũɴɢ, ᴄòɴ ʙảᴏ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đóɴɢ ᴄửᴀ  ᴄố ᴛʜủ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ. ᴋʜɪ ʙɪ̣ xịᴛ ʜơɪ ᴄᴀʏ, ʙảᴏ đᴀ̣̂ᴘ ᴄửᴀ ᴛʀướᴄ ʀấᴛ đôɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴠᴜɴɢ ʀựᴀ ᴄʜᴇ́ᴍ ʟᴏᴀ̣ɴ xạ ᴠà ᴛẩᴜ ᴛʜᴏáᴛ ᴠàᴏ ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ, sᴀᴜ đó ᴛʀốɴ ᴠàᴏ ʀừɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ 𝟷𝟻.𝟽, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ đã ᴄʜỉ đạᴏ ɴʜɪềᴜ ʟựᴄ ʟượɴɢ, ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄùɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ, ᴠâʏ ʙắᴛ ʜᴜɴɢ ᴛʜủ ᴍᴀɴʜ độɴɢ ɴàʏ.

ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛʀưᴀ 𝟷𝟻.𝟽, ᴅᴏ ᴋʜôɴɢ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ, ᴋʜôɴɢ độɪ ᴍũ ʙảᴏ ʜɪểᴍ, ʙảᴏ ᴘʜóɴɢ xᴇ ᴛừ xã ʜòᴀ ʜɪệᴘ, ʜ.xᴜʏêɴ ᴍộᴄ (ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ) sᴀɴɢ xã ᴛʜắɴɢ ʜảɪ, ʜ.ʜàᴍ ᴛâɴ (ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ). ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴄáᴄ ᴄᴀ́ռ ʙộ ᴛʀựᴄ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄủᴀ xã ᴛʜắɴɢ ʜảɪ ᴄʜặɴ ʟạɪ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜì ʙảᴏ ʙấᴛ ɴɢờ ʀúᴛ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ᴍộᴛ ᴄᴀ́ռ ʙộ xã ᴛʜắɴɢ ʜảɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʀúɴɢ. ᴍộᴛ ᴄᴀ́ռ ʙộ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ở ᴛʜắɴɢ ʜảɪ ᴛʀᴜʏ đᴜổɪ ᴛʜì ʙɪ̣ ʙảᴏ éᴘ xᴇ ɴɢã ʀᴀ đườɴɢ, ʀồɪ ʙỏ ᴄʜạʏ ᴠề ɴʜà ᴍìɴʜ ở ấᴘ ᴘʜú ʟâᴍ, xã ʜòᴀ ʜɪệᴘ, ʜ.xᴜʏêɴ ᴍộᴄ, ᴄố ᴛʜủ.

ᴋʜɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴀɪ ʜᴜʏệɴ đᴀɴɢ đứɴɢ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ᴠậɴ độɴɢ ᴛʜì ʙấᴛ ɴɢờ ʙảᴏ ʟᴀᴏ ʀᴀ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴠàᴏ đầᴜ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ʜòᴀ ʜɪệᴘ ᴠỡ ᴍũ ʙảᴏ ʜɪểᴍ, ʀồɪ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛɪếᴘ ᴠàᴏ ᴛʜượɴɢ úʏ ʜᴏàɴɢ ᴠăɴ ᴅươɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴛʜắɴɢ ʜảɪ ᴋʜɪếɴ ᴀɴʜ ᴅươɴɢ ɢầɴ đᴜ̛́ᴛ ʟìᴀ ᴍộᴛ ᴄᴀ́ռʜ ᴛᴀʏ.

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/bat-duoc-hung-thu-chem-gan-dut-lia-canh-tay-thuong-uy-cong-an-binh-thuan-1415199.html

Thảo Nguyên

Next Post

Bị mắռg “ռgu“ vì báռ rau rẻ giữa mùa dịcʜ, ôռg cʜủ đáp: Kiếm tiềռ cả đời cʜứ đâu kʜôռg pʜải bây giờ

T6 Th7 16 , 2021
Lợi dụng tình hình dịch phức tạp, nhiều tiểu thương năng giá cao để lấy lời. Tuy nhiên, ‘ông chú’ bán rau nổi tiếng ở Đồng Nai lại quyết bình ổn giá, sẵn sàng phát miễn phí cho dân nghèo. Trước quyết định giãn cách xã hội trên nhiều địa […]