ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴏᴀɴʜ ʟê ᴛố ‘ʙị đáɴʜ ᴄʜảʏ ᴍáᴜ đầᴜ’ ɴɢᴀʏ ᴛạɪ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠụ ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴏᴀɴʜ ʟê ᴛố ʙị đáɴʜ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sẽ xử ɴɢʜɪêᴍ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ, ᴄʜốɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴàʏ.

ᴛốɪ 21/9, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴏᴀɴʜ ʟê (ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴍʀs ɪɴᴛᴇʀɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ ᴡᴏʀʟᴅ 2019) đăɴɢ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ 6, ǫᴜậɴ 4 ʙắᴛ ɢɪữ ᴠà ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ ᴠô ᴄớ, ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ở đầᴜ.

ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴏᴀɴʜ ʟê ʙăɴɢ ʙó ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ở đầᴜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴋʜᴏảɴɢ 22ʜ45 ɴɢàʏ 20/9, ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʜᴜộᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ 6 ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ. ᴋʜɪ đếɴ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʀướᴄ ᴄổɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪʟᴇɴɴɪᴜᴍ (đườɴɢ ʙếɴ ᴠâɴ Đồɴ, ᴘʜườɴɢ 6, ǫᴜậɴ 4), ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄsɢᴛ đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴛ.ᴠ.ʜ. (sɴ 1984, ɴɢụ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ). ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ sᴀʏ xỉɴ ᴠà ᴄự ᴄãɪ ɴêɴ ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đếɴ ʜỗ ᴛʀợ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự.

ᴋʜɪ đó, ʟê ᴛʜị ᴏᴀɴʜ (ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴏᴀɴʜ ʟê) đứɴɢ ɴɢᴀʏ ᴄổɴɢ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴄự ᴄãɪ, ǫᴜᴀʏ ᴘʜɪᴍ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄsɢᴛ ᴠà ʟớɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜᴇɴ ᴠàᴏ, ᴋʜᴜʏêɴ ᴛ.ᴠ.ʜ. ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ý ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴồɴɢ đồ ᴄồɴ. Đɪềᴜ đáɴɢ ɴóɪ, ᴄʜị ᴏᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ɢì ᴠớɪ ᴛ.ᴠ.ʜ.

ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴛʀêɴ đầᴜ ᴍà ʙà ᴏᴀɴʜ ʟê ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ʙị ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛêɴ ᴘ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ɢâʏ ʀᴀ. Ảɴʜ: ɴʜâɴ ᴠậᴛ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ

ᴛổ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ᴠà ᴄsɢᴛ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄʜị ᴏᴀɴʜ đứɴɢ ʟêɴ ʟề, ᴋʜôɴɢ ɢâʏ ᴄảɴ ᴛʀở ᴠɪệᴄ xᴇ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴄủᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư, ᴛʜì ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄó ᴛʜáɪ độ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ɢɪấʏ ᴛờ ᴛùʏ ᴛʜâɴ ɴʜưɴɢ ᴄʜị ᴏᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ đượᴄ ɴêɴ ᴛổ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ ᴍờɪ ᴠề ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ 6 ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ᴄô ɢáɪ ɴàʏ ʟớɴ ᴛɪếɴɢ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴠà đồɴɢ ý ᴠề ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ 6, ǫᴜậɴ 4 ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴏᴀɴʜ ʟê ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄó ʟᴜậᴛ sư ᴍớɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, sᴀᴜ đó ᴛự ý ʙỏ ᴠề. sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴏᴀɴʜ ʟê ʀờɪ ᴋʜỏɪ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄsɢᴛ đã đᴏ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴠà ʟậᴘ ʙɪêɴ ʙảɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ đốɪ ᴠớɪ ᴛ.ᴠ.ʜ.

ᴄʜɪềᴜ 21/9, ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴏᴀɴʜ ʟê ǫᴜᴀʏ ʟạɪ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ 6 ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ʙị ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ ᴛạɪ ᴛʀụ sở. ǫᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴛʀêɴ đỉɴʜ đầᴜ ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴄó ᴠếᴛ ᴛʀầʏ xướᴄ ɴʜẹ ɴɢᴏàɪ ᴅᴀ ᴠà đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʜồɪ ᴘʜụᴄ.

ᴛʀíᴄʜ xᴜấᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴛạɪ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ 𝟼 ɢʜɪ ɴʜậɴ, ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴏᴀɴʜ ʟê đượᴄ ᴍờɪ ᴠề ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ 6 ʟúᴄ 22ʜ55 ɴɢàʏ 20/9 ᴠà ʀờɪ ᴋʜỏɪ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ʟúᴄ 23ʜ56, ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴄʜảʏ ᴍáᴜ ᴛʀêɴ đầᴜ.

ʜɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ʜàɴʜ ᴠɪ “ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ”, “ᴄʜốɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ” ᴄủᴀ ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴏᴀɴʜ ʟê.

ᴛʀướᴄ đó, ʜᴏᴀ ʜậᴜ ᴏᴀɴʜ ʟê đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴠớɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄô ʙị đáɴʜ ᴄʜảʏ ᴍáᴜ đầᴜ ᴛạɪ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ 6, ǫᴜậɴ 4.

ᴛʜᴇᴏ ᴠᴛᴄ ɴᴇᴡs

Thảo Nguyên

Next Post

Củi cɦάү đến ngành Giáo dục: Bᾰ́т Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Hà Nội

T5 Th9 22 , 2022
(NLĐO)- Thông đồng với các đồng ᴘʜạᴍ khác để lập chứng từ mᴜa báռ hàng hóa lòng vòng, đẩy giá thiết ʙị giáᴏ dục lên gấp nhiềᴜ lần, Vũ Tất Triềᴜ cựᴜ Giám đốc Công ty cổ phần Sách và thiết ʙị giáᴏ dục Hà Nội ʙị Công an tỉnh […]