ᴄʜú ʜọ ᴄủᴀ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô ᴋʜᴀɪ ɢì ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ?

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄᴀ́ռ ʙộ, ʜọᴄ ᴠɪêɴ ᴠà ᴄả ᴄʜú ʜọ ᴄủᴀ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô. ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ đềᴜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜɪệɴ ᴛượɴɢ ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ, ǫᴜâɴ ᴘʜɪệᴛ, đᴀ́ռʜ ɴʜᴀᴜ xảʏ ʀᴀ.

ᴛᴀɴɢ ʟễ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô ᴛạɪ ǫᴜê ɴʜà ʙắᴄ ɴɪɴʜ – Ảɴʜ ᴛᴛxᴠɴ

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô (𝟷𝟿 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ᴘ.ᴄʜâᴜ ᴋʜê, ᴛx.ᴛừ sơɴ, ʙắᴄ ɴɪɴʜ) ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟷 (ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ) đã ᴄó ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠề ᴋếᴛ ǫᴜả đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ. ᴄụ ᴛʜᴇ̂̉, ǫᴜâɴ ɴʜâɴ Đô đượᴄ xᴀ́ᴄ địɴʜ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ɴɢạᴛ, ᴛự ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴅựɴɢ ʟạɪ ᴠị ᴛʀí, ᴛư ᴛʜế ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴄủᴀ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ Đô ᴛʜᴇᴏ ᴍô ᴛả ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪệɴ sự ᴠɪệᴄ đầᴜ ᴛɪêɴ, xᴀ́ᴄ địɴʜ ᴋʜɪ đó Đô ᴍặᴄ áᴏ ʟóᴛ ʙộ độɪ ᴍàᴜ xᴀɴʜ, ǫᴜầɴ ʀằɴ ʀɪ ᴋ𝟸𝟶, ᴄʜâɴ đɪ ᴅéᴘ ʀọ ʙộ độɪ, ɴɢườɪ ᴅᴜỗɪ ᴛʜẳɴɢ, ᴍặᴛ ǫᴜᴀʏ ᴠề ʜướɴɢ ᴛâʏ, ʙàɴ ᴄʜâɴ ᴄáᴄʜ ᴍặᴛ đấᴛ 𝟷,𝟸𝟹 ᴍ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ Đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ᴛʀưɴɢ ᴄầᴜ ᴘʜòɴɢ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʏ ᴛử ᴛʜɪ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ Đô để xᴀ́ᴄ địɴʜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, ᴄơ ᴄʜế ʜìɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴅấᴜ ᴠếᴛ ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜᴇ̂̉; ᴛʀưɴɢ ᴄầᴜ ᴠɪệɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʏ ǫᴜâɴ độɪ ɢɪáᴍ địɴʜ độᴄ ᴄʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜủ ᴛạɴɢ; ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴍô ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜọᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜủ ᴛạɴɢ ᴠà ᴅᴀ ᴄơ; ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ́ᴜ; хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ. ᴛʀưɴɢ ᴄầᴜ ᴠɪệɴ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɢɪáᴍ địɴʜ sᴏ sᴀ́ռʜ ᴄáᴄ ᴄʜấᴛ ʙáᴍ ᴅíɴʜ ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜᴇ̂̉, ǫᴜầɴ áᴏ ᴠớɪ ᴅâʏ ᴅù ᴠà ᴠỏ ᴄâʏ ᴋᴇᴏ ᴛʜᴜ ở ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ.

ǫᴜᴀ ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪáᴍ địɴʜ, ᴘʜòɴɢ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄủᴀ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ Đô ʟà ɴɢạᴛ ᴅᴏ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉. ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ sᴀᴜ ʙữᴀ ăɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴛừ 𝟸 – 𝟹 ɢɪờ; ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛử ᴛʜɪ ᴛừ 𝟼 – 𝟾 ɢɪờ.

ᴠề ᴄơ ᴄʜế ʜìɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴅấᴜ ᴠếᴛ ᴛʀêɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄủᴀ Đô, ᴠếᴛ ʀãɴʜ ʜằɴ ᴠùɴɢ ᴄổ ᴠà sâʏ ѕᴀ́т ᴅᴀ ᴠùɴɢ ᴄằᴍ ᴛʀáɪ, ᴍặᴛ ᴛíᴍ ᴛáɪ ᴘʜù ɴề, sᴜɴɢ ʜᴜʏếᴛ ᴄáᴄ ᴘʜủ ᴛạɴɢ… ᴅᴏ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉; ᴠếᴛ sâʏ ѕᴀ́т ᴅᴀ ᴠà ᴛụ ᴍᴀ́ᴜ ᴅướɪ ᴅᴀ ᴠùɴɢ ᴛʜáɪ ᴅươɴɢ ᴘʜảɪ ᴅᴏ ᴛáᴄ độɴɢ ᴛươɴɢ ʜỗ ᴠớɪ ᴠậᴛ ᴄó ʙề ᴍặᴛ ᴋʜôɴɢ ᴘʜẳɴɢ; ᴠếᴛ sâʏ ѕᴀ́т ᴅᴀ ᴠùɴɢ ɴɢựᴄ ᴠà ᴄổ ᴛᴀʏ ᴛʀáɪ ᴅᴏ ᴛáᴄ độɴɢ ᴛươɴɢ ʜỗ ᴠớɪ ᴠậᴛ ᴄó ʙề ᴍặᴛ ᴋʜôɴɢ ᴘʜẳɴɢ; ᴄáᴄ ᴠếᴛ sẹᴏ ᴍờ ʜìɴʜ ᴛʀòɴ ᴠùɴɢ ʜạ sườɴ ᴛʀáɪ ᴠà ʜố ᴄʜậᴜ ᴛʀáɪ ʟà ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟʏ́ ᴅᴀ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄᴀ́ռ ʙộ, ʜọᴄ ᴠɪêɴ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ đɪ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴅã ɴɢᴏạɪ ᴄủᴀ Đạɪ độɪ 𝟷𝟺 ᴠà ᴍộᴛ số ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴛâɴ ʙɪɴʜ ở ᴛʀᴜɴɢ đᴏàɴ 𝟸, sư đᴏàɴ 𝟹 ᴄùɴɢ ᴠớɪ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ Đô, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ ᴠăɴ ʜɪếᴜ (𝟷𝟿 ᴛᴜổɪ, ᴄùɴɢ ǫᴜê, ᴄùɴɢ ɴʜậᴘ ɴɢũ, ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴛâɴ ʙɪɴʜ ᴄùɴɢ đơɴ ᴠị ᴠà ʟà ᴄʜú ʜọ ᴄủᴀ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ Đô). ᴄáᴄ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ đềᴜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜɪệɴ ᴛượɴɢ ᴍấᴛ đᴏàɴ ᴋếᴛ, ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ, ǫᴜâɴ ᴘʜɪệᴛ, đᴀ́ռʜ ɴʜᴀᴜ xảʏ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ đơɴ ᴠị. Đᴀ số đềᴜ ɴʜậɴ хᴇ́ᴛ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ Đô ʟà ɴɢườɪ ᴛʀầᴍ ᴛíɴʜ, íᴛ ɴóɪ, ᴋʜôɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ᴄó ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴠớɪ ᴀɪ…

ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪệɴ ᴛʜấʏ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ Đô ʙɪ̣ xúɪ ɢɪụᴄ, ʙᴜ̛́ᴄ éᴘ, ʟàᴍ ɴʜụᴄ; ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴏɴɢ đơɴ ᴠị, ɢɪᴀ đìɴʜ, ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ɴᴀᴍ ɴữ; ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄờ ʙạᴄ, ʟô đề, ᴠᴀʏ ɴợ; ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠɪệᴄ ʙɪ̣ đᴀ́ռʜ đᴀ̣̂ᴘ ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ.

ᴄáᴄ ᴅấᴜ ᴠếᴛ sâʏ ѕᴀ́т ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜᴇ̂̉ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ Đô ʟà ᴅᴏ ᴋʜɪ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴠà ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴅâʏ đưᴀ Đô xᴜốɴɢ để ᴄấᴘ ᴄứᴜ đã ʟàᴍ ᴠᴀ ǫᴜệᴛ ᴠàᴏ ᴛʜâɴ ᴄâʏ ɢâʏ ʀᴀ. ᴠớɪ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴠà ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ɴêᴜ ᴛʀêɴ, đủ ᴄăɴ ᴄứ để xᴀ́ᴄ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó sự ᴠɪệᴄ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ xảʏ ʀᴀ.

ᴄăɴ ᴄứ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 𝟷 đɪềᴜ 𝟷𝟻𝟽 ᴠà ᴋʜᴏảɴ 𝟷 đɪềᴜ 𝟷𝟻𝟾 ʙộ ʟᴜậᴛ ᴛố ᴛụɴɢ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ 𝟹 (ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟷) đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠụ ᴀ́ռ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ đốɪ ᴠớɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴄụᴄ ᴛᴜʏêɴ ʜᴜấɴ (ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ), ɴɢàʏ 𝟸𝟼.𝟼, Đạɪ độɪ 𝟷𝟺 (ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟷) ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ ʙộ độɪ ʜàɴʜ ǫᴜâɴ ᴠàᴏ ᴛʜᴀᴏ ᴛʀườɴɢ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴛʜᴇᴏ ᴋế ʜᴏạᴄʜ. ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟺 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟸𝟾.𝟼, ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴄʜᴜẩɴ ʙɪ̣ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴛʜì ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ Đứᴄ Đô ʙáᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜỉ ʜᴜʏ đơɴ ᴠị ʀᴀ ɴɢᴏàɪ đɪ ᴠệ sɪɴʜ, ʟʏ́ ᴅᴏ ʙɪ̣ đᴀᴜ ʙụɴɢ.ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶 ᴘʜúᴛ sᴀᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ Đô ǫᴜᴀʏ ʟạɪ, ᴄʜỉ ʜᴜʏ Đạɪ độɪ 𝟷𝟺 đã ᴄử 𝟹 ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sĩ đɪ ᴛìᴍ ᴛʜì ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪệɴ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ɴàʏ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴛʀêɴ ᴄâʏ ᴋᴇᴏ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ đỉɴʜ đồɪ, ᴄáᴄʜ địᴀ đɪểᴍ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻𝟶 ᴍ, ɴêɴ đã đưᴀ xᴜốɴɢ ᴠà đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪệɴ ɢᴀɴɢ ᴛʜéᴘ ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ. Đếɴ 𝟷𝟻 ɢɪờ 𝟹𝟶 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ Đô đã ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/chu-ho-cua-quan-nhan-tran-duc-do-khai-gi-voi-co-quan-dieu-tra-1413728.html

Thảo Nguyên