ᴛʀᴜʏ ᴛìᴍ ᴋẻ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢườɪ, ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛàɪ sảɴ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đᴀɴɢ ʟẩɴ ᴛʀốɴ

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ʀáᴏ ʀɪếᴛ ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ ᴋẻ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢườɪ, ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛàɪ sảɴ ʙɪ̣ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʜɪệɴ đᴀɴɢ ʟẩɴ ᴛʀốɴ ɴɢᴏàɪ xã ʜộɪ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟻-𝟽, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴘʜᴀ́ᴛ đɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đếɴ ɴʜɪềᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ để ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴀ́ռ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢườɪ, ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛàɪ sảɴ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ʟʏ́ ʟịᴄʜ đốɪ ᴛượɴɢ ʟà ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴀɴ (𝟸𝟼 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ) ᴛừɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴀɴᴅ ᴄấᴘ ᴄᴀᴏ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ռ ᴛᴜ̛̉ ʜɪ̀ɴʜ ʜồɪ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻 ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ.

ᴀɴ ᴘʜạᴍ ʜᴀɪ ᴛộɪ ʟà ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢườɪ ᴠà ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛàɪ sảɴ. ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ʟ.ᴠ.Đ ʙạɴ ʜọᴄ ᴄủᴀ ᴀɴ.

ᴀɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʙɪ̣ ʙắᴛ. Ảɴʜ ᴘᴅ

ᴛʜᴇᴏ ᴀ́ռ ѕᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ, ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴀɴ ᴠà Đ. ʜọᴄ ᴄùɴɢ ʟớᴘ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴄấᴘ ɴɢʜề ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ᴄả ʜᴀɪ ᴄʜơɪ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ᴋʜá ᴛʜâɴ.

ᴅᴏ ᴛúɴɢ ᴛʜɪếᴜ, ᴀɴ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴄầᴍ ᴄố ʟᴀᴘᴛᴏᴘ, xᴇ ᴍáʏ… ᴠà ᴛʜườɴɢ ɴʜờ Đ. ᴄʜở đɪ ʜọᴄ. ᴛʜỉɴʜ ᴛʜᴏảɴɢ, ᴀɴ ᴄũɴɢ đếɴ ɴʜà Đ. để ᴍượɴ ᴍáʏ ᴛíɴʜ ʜọᴄ ᴛậᴘ.

Âᴍ ᴍưᴜ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ xᴇ ᴍáʏ ᴄủᴀ Đ., ᴀɴ ᴍᴜᴀ ᴍộᴛ ᴠỉ ᴛʜᴜốᴄ ᴀɴ ᴛʜầɴ ʀồɪ ʜẹɴ ʙạɴ đɪ ᴜốɴɢ ɴướᴄ ᴛạɪ ǫᴜᴀ́ռ ᴄà ᴘʜê ɢầɴ ʙùɴɢ ʙɪɴʜ ᴄâʏ ɢõ (ǫᴜậɴ 𝟼, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴠàᴏ ᴛốɪ 𝟸𝟻-𝟸-𝟸𝟶𝟷𝟺, ɴʜưɴɢ Đ. ᴜốɴɢ ᴛʜấʏ đắɴɢ ɴêɴ ɴʜổ ʀᴀ.

Đếɴ ᴛốɪ 𝟸𝟼-𝟼-𝟸𝟶𝟷𝟺, ᴀɴ ʟạɪ ʜẹɴ Đ. đếɴ ɴʜà ᴛʀọ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴄộɴɢ ʜòᴀ (ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴄʜơɪ ʀồɪ đưᴀ ɴướᴄ ᴄó ᴘʜᴀ ᴛʜᴜốᴄ ᴀɴ ᴛʜầɴ ᴄʜᴏ Đ. ᴜốɴɢ.

ᴛʜấʏ ʙạɴ ɴằᴍ ɪᴍ ᴛưởɴɢ đã ᴄʜᴇ̂́ᴛ, ᴀɴ ᴛʀóɪ Đ. ʀồɪ ᴄʜᴏ ᴠàᴏ ʙᴀᴏ ᴛảɪ, đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄʜở đếɴ ᴄầᴜ ᴘʜú ᴍỹ (ǫᴜậɴ 𝟽, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ɴéᴍ xᴜốɴɢ sôɴɢ sàɪ ɢòɴ.

sợ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪệɴ, ᴀɴ ᴅùɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄủᴀ Đ. ɢọɪ đɪệɴ ᴄʜᴏ ᴍẹ Đ. ᴠà ʙɪ̣ᴀ ᴄʜᴜʏệɴ Đ. ʙɪ̣ ʙắᴛ ᴄóᴄ đòɪ 𝟻𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴛɪềɴ ᴄʜᴜộᴄ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴀɴ đã ᴠượᴛ ɴɢụᴄ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴀɴ ᴄᴀᴏ 𝟷ᴍ𝟼𝟹, ᴛóᴄ đᴇɴ ᴄᴀ̆́ᴛ ɴɢắɴ, ᴄʜâɴ ᴘʜảɪ đɪ ʜơɪ ᴋʜậᴘ ᴋʜɪêɴɢ ᴅᴏ ʙɪ̣ ᴄʜấɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄó ᴠếᴛ ʜằɴ ở ᴄổ ᴄʜâɴ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ɴɢườɪ ɴàʏ ᴅᴀ ᴛʀắɴɢ, ᴅᴀ́ռɢ ɴɢườɪ ʜơɪ ᴍậᴘ ᴠà ᴄó ᴄʜòᴍ ʀâᴜ đᴇɴ ᴅướɪ ᴄằᴍ (ᴄó ᴛʜᴇ̂̉ đã ᴄạᴏ ᴋʜɪ ʟẩɴ ᴛʀốɴ). ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ʜɪệɴ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠớɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ đốɪ ᴛᴜợɴɢ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ʜɪệᴜ ǫᴜả, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ ѕᴀ́т ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ đề ɴɢʜị ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ để ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ʀà sᴏáᴛ, ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪệɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ɢιᴜ̛̃ ᴠà ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɴɢᴀʏ ᴄʜᴏ ᴘʜòɴɢ đượᴄ ʙɪếᴛ để ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ᴘʜốɪ ʜợᴘ, хᴜ̛̉ ʟʏ́.

Nguồn: https://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/truy-tim-ke-giet-nguoi-cuop-tai-san-nhiem-covid-19-dang-lan-tron-c51a1270876.html

Thảo Nguyên

Next Post

Giám đốc HTX Phú Nhuận kí giấy thông hành để con gái tự do đi lại, tiểu thư khoe Facebook khiến bố bị “sờ gáy”

T5 Th7 15 , 2021
Cô gái khoe “giấy thông hành” được bố ᴄấᴘ để về thăm nhà chính là con gái giám đốc một HTX ở TP.HCM. Ngày 15/7, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh, thông tin của một cô gái khoe “giấy thông hành” được gia đình ᴄấᴘ cho để di […]