ᴠì 𝟷 ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ, 𝟷𝟼 ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ʟãɴʜ ɢầɴ 𝟷𝟶𝟶 ɴăᴍ ᴛù

ᴜốɴɢ ʙɪᴀ, ʜáᴛ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ɴʜưɴɢ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ʀồɪ đᴀ́ռʜ ɴữ ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ, ɴʜóᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ở ᴄà ᴍᴀᴜ ʙɪ̣ ɴʜóᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ở ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ ᴄʜᴇ́ᴍ ʟàᴍ 𝟷 ɴɢườɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛạɪ ᴄʜỗ, 𝟷 ɴɢườɪ đᴜ̛́ᴛ ʟìᴀ ᴄᴀ́ռʜ ᴛᴀʏ.

sᴀᴜ 𝟷 ᴛᴜầɴ ɴɢʜị ᴀ́ռ, ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟿-𝟹, ᴛᴀɴᴅ ᴛỉɴʜ ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ đã ᴛᴜʏêɴ ᴘʜạᴛ ᴄáᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ: ᴛʀầɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴜấɴ (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ), 𝟷𝟹 ɴăᴍ ᴛù; ᴛʀầɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙìɴʜ (𝟸𝟺 ᴛᴜổɪ), 𝟷𝟸 ɴăᴍ ᴛù; ᴘʜᴀɴ ᴠăɴ ᴅô (𝟸𝟸 ᴛᴜổɪ), 𝟽 ɴăᴍ ᴛù. ᴄáᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ: ᴛʀầɴ ᴄʜí ʟɪɴʜ (𝟸𝟹 ᴛᴜổɪ), ɴɢᴜʏễɴ ᴅᴜʏ ᴛᴏàɴ (𝟸𝟸 ᴛᴜổɪ), ᴍᴀɪ ᴠăɴ Ơɴ (𝟸𝟷 ᴛᴜổɪ), ᴛʀươɴɢ ɢɪᴀ ᴛɪếɴ (𝟸𝟺 ᴛᴜổɪ), ᴅᴀɴʜ ɴɢᴏᴀɴ (𝟸𝟺 ᴛᴜổɪ) ᴠà ᴄʜâᴜ ᴠăɴ ᴛʜôɴɢ (𝟸𝟷 ᴛᴜổɪ), ᴄùɴɢ ᴍứᴄ ᴀ́ռ 𝟾 ɴăᴍ ᴛù ᴠề ᴛộɪ “ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢườɪ”.

𝟿 ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ʟãɴʜ ᴀ́ռ ᴛộɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢườɪ

ʜĐxx ᴄũɴɢ ᴛᴜʏêɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ́ᴏ 𝟽 ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴋʜáᴄ ᴛừ 𝟷 ɴăᴍ 𝟼 ᴛʜᴀ́ռɢ ᴛù đếɴ 𝟺 ɴăᴍ 𝟼 ᴛʜᴀ́ռɢ ᴛù ᴠề ᴛộɪ “ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ”. ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ, 𝟷𝟼 ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ʙɪ̣ ᴘʜạᴛ ɢầɴ 𝟷𝟶𝟶 ɴăᴍ ᴛù.

𝟽 ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ʟãɴʜ ᴀ́ռ ᴛộɪ ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟽 ɢɪờ, ɴɢàʏ 𝟸-𝟷𝟶-𝟸𝟶𝟷𝟿, ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛíɴʜ (𝟹𝟻 ᴛᴜổɪ; ɴɢụ ᴄà ᴍᴀᴜ), ᴛʀươɴɢ ʙá ᴛòɴɢ ᴠà 𝟺 ɴɢườɪ ʙạɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴜốɴɢ ʙɪᴀ ᴠà ʜáᴛ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴛạɪ ᴍộᴛ ǫᴜᴀ́ռ ở ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴠĩɴʜ ᴛʜᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ᴛʜᴜậɴ, ᴛỉɴʜ ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ɴʜậᴜ, ɴʜóᴍ ᴄủᴀ ᴛíɴʜ ᴋêᴜ ᴍộᴛ số ᴛɪếᴘ ᴠɪêɴ ɴữ ʀóᴛ ʙɪᴀ ᴠà ʙấᴍ ʙàɪ ʜáᴛ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ɴ.ᴛ.ɴ.ᴛ.

ʟúᴄ ɴàʏ, ɢɪữᴀ ᴛòɴɢ ᴠà ᴛ. xảʏ ʀᴀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ. ᴛòɴɢ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ đᴀ́ռʜ ᴠàᴏ ᴍặᴛ ᴛ. ᴍộᴛ ᴄáɪ. ᴛ. ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴘʜòɴɢ, đɪệɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴋể ᴠɪệᴄ ᴍìɴʜ ʙɪ̣ đᴀ́ռʜ ᴄʜᴏ ʙìɴʜ ʙɪếᴛ. ʟáᴛ sᴀᴜ, ʙìɴʜ ɢọɪ đɪệɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ɴɢᴏᴀɴ, ɴɢᴏᴀɴ đɪệɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ʟɪɴʜ đếɴ ǫᴜᴀ́ռ.

ᴋʜɪ ɴʜóᴍ ᴄủᴀ ʙìɴʜ ᴠà ɴɢᴏᴀɴ đếɴ ᴛʜì ɢặᴘ ᴛíɴʜ đᴀɴɢ đứɴɢ ᴛʀướᴄ ǫᴜầʏ. ɴɢᴏᴀɴ ʜỏɪ ᴛíɴʜ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴛạɪ sᴀᴏ đᴀ́ռʜ ᴛ., ᴛʜì 𝟸 ɴʜóᴍ xảʏ ʀᴀ ᴄự ᴄᴀ̃ɪ. ʟúᴄ ɴàʏ, ᴀɴʜ ʟậᴘ (ᴄʜủ ǫᴜᴀ́ռ) ʀᴀ ᴋʜᴜʏêɴ ᴄᴀɴ. ɴʜóᴍ ᴄủᴀ ɴɢᴏᴀɴ, ʙìɴʜ đɪ ɴʜậᴜ ᴛɪếᴘ. ʟáᴛ sᴀᴜ, ʙìɴʜ, ɴɢᴏᴀɴ ᴠà ʟɪɴʜ đɪệɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ 𝟿 ɴɢườɪ ʙạɴ ʀồɪ ᴄʜᴜẩɴ ʙɪ̣ ʜᴜɴɢ ᴋʜí đɪ đếɴ ǫᴜᴀ́ռ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ.

ᴍộᴛ ʟúᴄ sᴀᴜ, ᴛòɴɢ, ᴛíɴʜ ᴠà 𝟸 ɴɢườɪ ʙạɴ đɪ xᴜốɴɢ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ǫᴜᴀ́ռ ᴠà ʟấʏ ᴠỏ ᴄʜᴀɪ ʙɪᴀ ɴéᴍ, ʀượᴛ đᴜổɪ ɴʜóᴍ ᴄủᴀ ʙìɴʜ ᴄʜạʏ ʀᴀ đườɴɢ ʟộ.

ʙɪ̣ ɴʜóᴍ ᴄủᴀ ᴛòɴɢ, ᴛíɴʜ ᴅùɴɢ ᴄʜᴀɪ ʙɪᴀ ɴéᴍ, ɴʜóᴍ ᴄủᴀ ʙìɴʜ ᴄũɴɢ ᴅùɴɢ ɢạᴄʜ ốɴɢ, đ.ᴀ́, ᴄʜᴀɪ ʙɪᴀ ɴéᴍ ʟạɪ.

ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴛᴜấɴ ʟà ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛíɴʜ, ᴄʜᴇ́ᴍ ʟìᴀ ᴄᴀ́ռʜ ᴛᴀʏ ᴄủᴀ ᴛòɴɢ ʟãɴʜ ᴀ́ռ 𝟷𝟹 ɴăᴍ ᴛù

ʜᴀɪ ɴʜóᴍ ʀượᴛ đᴜổɪ ɴʜᴀᴜ ǫᴜᴀ ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ɢâʏ ᴍấᴛ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ đᴀ́ռʜ ɴʜᴀᴜ, ʙìɴʜ đɪệɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴛᴜấɴ ʜỏɪ ᴄó ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴀᴏ ᴛự ᴄʜế ᴋʜôɴɢ ᴠà ᴋêᴜ ᴛᴜấɴ ᴄʜạʏ ʟêɴ đᴀ́ռʜ ᴛɪếᴘ.

ʟúᴄ ɴàʏ, ᴅᴀɴʜ Đᴇɴ (ʙɪ̣ ᴘʜạᴛ 𝟹 ɴăᴍ ᴛù ᴠề ᴛộɪ ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ) ᴄʜạʏ xᴇ ɴɢᴀɴɢ ǫᴜᴀ, ɴʜìɴ ᴛʜấʏ 𝟸 ʙêɴ đᴀ́ռʜ ɴʜᴀᴜ ɴêɴ ᴅừɴɢ xᴇ ʟạɪ, đɪ ᴠàᴏ ʙụɪ ᴄâʏ ɢầɴ đó ʟấʏ 𝟸 ᴄâʏ ᴅᴀᴏ ᴛự ᴄʜế đã ᴄấᴛ ɢɪấᴜ ᴛừ ᴛʀướᴄ ʀᴀ ʟàᴍ ʜᴜɴɢ ᴋʜí. ᴛʜấʏ Đᴇɴ ᴄó ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ ɴêɴ ʙìɴʜ, ᴋʜᴀ đɪ ʟạɪ ʟấʏ ᴍỗɪ ɴɢườɪ ᴍộᴛ ᴄâʏ ᴅᴀᴏ ʟàᴍ ʜᴜɴɢ ᴋʜí ʀồɪ ᴄùɴɢ 𝟸 ɴɢườɪ ʙạɴ ʀượᴛ đᴜổɪ đᴀ́ռʜ ɴʜóᴍ ᴄủᴀ ᴛòɴɢ, ᴛíɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ đᴀ́ռʜ ɴʜᴀᴜ, ᴛᴜấɴ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴛòɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛíᴄʜ 𝟻𝟸%, ᴛíɴʜ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛạɪ ᴄʜỗ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢâʏ ᴀ́ռ, ᴛᴜấɴ ᴠà ʙìɴʜ đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ đầᴜ ᴛʜú.

Nguồn: https://soha.vn/vi-1-nu-tiep-vien-karaoke-16-thanh-nien-lanh-gan-100-nam-tu-20210330103719165.htm

Thảo Nguyên

Next Post

Hà Nội: Trường Tiểu học Sài Sơn B bị тố ʟạм тнu

T3 Th3 30 , 2021
Theo phản ánh của nhiều phụ huynh thì trường Tiểu học Sài Sơn B (Quốc Oai, Hà Nội) đã lạm thu nhiều khoản tiền thông qua Ban đại điện cha mẹ học sinh… Trường Tiểu học Sài Sơn B (Quốc Oai, Hà Nội) bị phụ huynh phản ánh lạm thu […]