Bổ nhiệm thượng tá Trần Anh Sơn làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Thượng tá Trần Anh Sơn, Trưởng công an H.Nhơn Trạch được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Ngày 4.8, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký quyết định bổ nhiệm thượng tá Trần Anh Sơn, Trưởng công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3.8.2022.

Thượng tá Trần Anh Sơn

lê lâm

Thượng tá Trần Anh Sơn sinh năm 1974, quê Hà Tĩnh. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thượng tá Sơn từng giữ các chức vụ Trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Trưởng công an H.Xuân Lộc, Trưởng công an H.Nhơn Trạch.

\n

Như vậy, hiện Công an Đồng Nai có 5 phó giám đốc gồm: đại tá Trần Tiến Đạt, đại tá Nguyễn Xuân Thao, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, đại tá Lê Quang Nhân và thượng tá Trần Anh Sơn. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai là thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm ngày 1.7.2022.

Nguồn: https://thanhnien.vn

Editor

Next Post

H̲é l̲ộ ɴɢᴜʏên̲ n̲h̲ân̲ b̲a̲n̲ đầu̲ k̲h̲i̲ến̲ t̲ài̲ x̲ế ô t̲ô r̲ượt̲ đu̲ổi̲ t̲ôn̲g̲ x̲e̲ m̲áy̲ k̲h̲i̲ến̲ 2̲ n̲g̲ười̲ ᴄʜế̲ᴛ

T6 Th8 5 , 2022
S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ g̲i̲ằn̲g̲ c̲o̲ d̲o̲ g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫ̲ɴ t̲i̲ền̲ b̲ạc̲ t̲ại̲ n̲h̲à v̲ợ, T̲r̲ần̲ X̲u̲ân̲ H̲ải̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ ô t̲ô 4̲ c̲h̲ỗ n̲g̲ồi̲ đu̲ổi̲ t̲h̲e̲o̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 8̲0̲m̲ r̲ồi̲ t̲ôn̲g̲ v̲ào̲ p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ x̲e̲ m̲áy̲, k̲h̲i̲ến̲ 3̲ n̲g̲ười̲ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ v̲o̲n̲g̲. N̲g̲ày̲ 4̲/8̲, l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ x̲e̲ ô […]