T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ v̲ề q̲u̲ê n̲g̲h̲ỉ p̲h̲éᴘ a̲n̲h̲ H̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ ở L̲ữ đo̲àn̲ 1̲1̲3̲, B̲i̲n̲h̲ c̲h̲ủn̲g̲ Đặc̲ c̲ôn̲g̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ ʙi̲̣ T̲r̲u̲n̲g̲ đâ̲ᴍ ᴛử̲ ᴠᴏɴɢ. C̲h̲i̲ều̲ 7̲/5̲, l̲ãn̲h̲ đạo̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã L̲ươn̲g̲ S̲ơn̲ (h̲u̲y̲ện̲ Y̲ên̲ L̲ập̲, P̲h̲ú T̲h̲ọ) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ Y̲ên̲ L̲ập̲ v̲ừa̲ ʙắ̲ᴛ g̲ιữ̲ C̲a̲o̲ V̲ăn̲ […]

Hiệu trưởng và trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Sơn ʙị khởɪ ᴛố về tội lợɪ ᴅụɴɢ chức vụ quyền hạn và ʟạᴍ ᴅụɴɢ tín nhiệm ᴄʜɪếᴍ đoạt tài sản. Công an thi hành lệnh bắt tạm […]

Tʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 4-5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ʙɪ̣ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ xᴏ̂ đᴀ̂̉ʏ, ᴋᴇ́ᴏ ʟᴇ̂ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀɴɢ ᴛʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ. Tʜᴇᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ […]

Giải thưởng VinFuture – một giải thưởng khoa học toàn cầu mới – hứa hẹn truyền cảm hứng cho các nhà khoa học nhằm tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa cho hàng triệu người trên thế giới. Hôm nay k.i.n.h h.o.à.n.g dấu ngày đầu tiên trong Tuần lễ […]