C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼7̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼T̼h̼á̼i̼ […]

 ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɢιᴜ̛̃ ᴄʜủ ǫᴜᴀ́ռ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴠᴋᴠ ᴄùɴɢ 𝟽 đốɪ ᴛượɴɢ để đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ, sử ᴅụɴɢ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʜồɴɢ ᴄʜ., ʟà ᴛʜư ᴋý ᴛᴀɴᴅ ǫᴜậɴ ʜồɴɢ ʙàɴɢ. ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟸-𝟽, ᴍộᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ʙáᴏ […]