Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thi hành ᴋỷ lᴜậᴛ bằng hình thức xóa tư cách ɴɢᴜʏên thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với ông ɴɢᴜʏễn Văn Hiến. Ông ɴɢᴜʏễn Văn Hiến trong ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ – Ảnh: TT Quyết định của Thủ tướng nêu rõ thi hành ᴋỷ lᴜậᴛ […]