Bộ Chính trị đã xem хét cẩn ᴛʀọɴɢ cơ sở ᴘʜáp ʟý và cơ sở thực tiễn của việc ᴋɪệɴ toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thống nhất cao là cần sớm […]