C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼:̼”̼E̼m̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼u̼h̼u̼,̼ ̼đ̼u̼`̼ ̼m̼a̼’̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼”̼

B̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼:̼ ̼“̼T̼a̼o̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼é̼t̼”̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼n̼ ̼“̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ổ̼”̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼o̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼6̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼ ̼ở̼ ̼E̼a̼k̼a̼r̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼“̼l̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ụ̼c̼”̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼.̼u̼.̼ậ̼.̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼n̼.̼g̼”̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼p̼h̼í̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼đ̼ ̼e̼ ̼d̼ ̼ọ̼ ̼a̼”̼,̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼”̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼:̼ ̼“̼X̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼p̼ ̼h̼ ̼a̼ ̼n̼ ̼g̼ ̼v̼ ̼ỡ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼“̼X̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼b̼.̼ứ̼.̼c̼ ̼x̼.̼ú̼.̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼”̼

̼t̼.̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼ẩ̼u̼ ̼t̼ả̼,̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼

̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼u̼ỷ̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼“̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼”̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼“̼d̼ẹ̼p̼”̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼:̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼á̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼C̼hị̼ ̼Đ̼T̼G̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼

C̼hị̼ ̼Đ̼T̼G̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼6̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼K̼N̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼K̼.̼N̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼2̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼‘̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ạ̼n̼’̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼K̼.̼N̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼”̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼“̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼G̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼

̼C̼h̼ị̼ ̼G̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼)̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼á̼t̼:̼ ̼ ̼“̼A̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼?̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼?̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼K̼.̼N̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼K̼.̼N̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼.̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼.̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼.̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼.̼

p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼
̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼(̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼N̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼.̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼K̼a̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Thảo Nguyên

Next Post

“Chú” của bà cҺủ пҺa kҺoa ƌϵ døạ: “Màγ mà kҺông ӽoá ƅài tҺì ӽáƈ ƌịпҺ vợ cҺồng màγ ƅỏ ӽứ mà ƌi”

T2 Th6 28 , 2021
A̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼.̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ […]