Đề nghị xử lý những kẻ kích động người dân biểu tình trong lúc đại dịch

ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛộɪ áᴄ ᴛʀêɴ đờɪ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴅᴜɴɢ, ᴛʀờɪ đấᴛ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴀ đó ʟà ʙấᴛ ɴʜâɴ, ʙấᴛ ɴɢʜĩᴀ. ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ đấᴛ ɴướᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đᴀɴɢ ɢồɴɢ ᴍìɴʜ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ đứɴɢ ᴛʀướᴄ ʟằɴ ʀᴀɴʜ sᴀɴʜ ᴛử. ᴛʜậᴛ ᴄâᴍ ᴘʜẫɴ ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ, ᴅầᴜ sôɪ ʟửᴀ ʙỏɴɢ ɴàʏ đâʏ, ɴʜữɴɢ ᴋẻ ᴛɪểᴜ ɴʜâɴ, đớɴ ʜèɴ ʀᴀ sứᴄ ᴋíᴄʜ độɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ xᴜốɴɢ đườɴɢ ʙɪểᴜ ᴛìɴʜ để “đáɴʜ ᴛʜứᴄ” ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ᴄầɴ ᴛỉɴʜ ᴛáᴏ ᴛʀướᴄ sự xúɪ ɢɪụᴄ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ᴋẻ ᴄʜốɴɢ ᴘʜá. Đừɴɢ để ᴍọɪ ᴄʜᴜʏệɴ đɪ ǫᴜá xᴀ, ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ʟà đấᴛ ɴướᴄ, ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ.

xɪɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ʟᴜôɴ ɴɢᴀʏ ᴛừ đầᴜ, ʀằɴɢ ɴʜữɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴋíᴄʜ độɴɢ, xúɪ ɢɪụᴄ ʙɪểᴜ ᴛìɴʜ, ʙạᴏ ʟᴏạɴ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʙởɪ ɴʜữɴɢ ʙàɴ ᴛᴀʏ ɴʜáᴍ ɴʜúᴀ ᴄủᴀ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜảɴ độɴɢ ɴúᴘ ᴅướɪ ᴅᴀɴʜ ɴɢʜĩᴀ “ɴʜà ᴅâɴ ᴄʜủ, ɴʜâɴ ǫᴜʏềɴ” ᴛʀᴏɴɢ ᴠà ɴɢᴏàɪ ɴướᴄ đềᴜ đᴇᴍ đếɴ sự ᴘʜá ʜᴏạɪ. sự ᴋɪệɴ ở ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟺 ʟà ʙàɪ ʜọᴄ đᴀᴜ ᴛʜươɴɢ đếɴ ɢɪờ ɴàʏ ᴠẫɴ ᴄòɴ ɴɢᴜʏêɴ ɢɪá ᴛʀị, ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴘʜảɴ độɴɢ đã ᴋíᴄʜ độɴɢ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ʙɪểᴜ ᴛìɴʜ ᴘʜảɴ đốɪ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ɢâʏ ʜấɴ ở ʙɪểɴ Đôɴɢ, sᴀᴜ đó xúɪ ɢɪụᴄ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ đốᴛ ɴʜà xưởɴɢ, ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ᴠà ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ đᴀɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ ʜậᴜ ǫᴜả để ʟạɪ, đᴀᴜ ɴʜấᴛ ᴄó ʟẽ ʟà sᴀᴜ đó ᴘʜảɪ đềɴ ʙù ᴠà xâʏ ʟạɪ ʙằɴɢ số ᴛɪềɴ ᴛʜᴜế, ᴛɪềɴ ᴍồ ʜôɪ ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴅâɴ. Đếɴ ɴỗɪ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴘʜảɪ ᴛʜốᴛ ʟêɴ: “ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đốᴛ ɴʜà xưởɴɢ ᴛʜậᴛ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ᴋʜɪ ʜọ ᴘʜá ʜủʏ ᴄʜíɴʜ ɴɢᴜồɴ sốɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ”. ᴛừ đâʏ ᴄàɴɢ ᴛʜấʏ đượᴄ, sự ᴘʜá ʜᴏạɪ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴘʜầɴ ᴋíᴄʜ độɴɢ, ᴘʜảɴ độɴɢ, đᴇ ᴅọᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ʟà ᴋɪɴʜ ᴋʜủɴɢ ɴʜấᴛ.

ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ, ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄả ɴướᴄ ᴏằɴ ᴍìɴʜ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴄʜốɴɢ ʟạɪ sự xâᴍ ɴʜậᴘ ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs, ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ ɴỗɪ ʟᴏ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴄʜɪếɴ đấᴜ ɴàʏ, ʜàɴɢ ɴɢàʏ ᴛấᴛ ᴄả ʏ ʙáᴄ sĩ đã đổ ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ ᴍồ ʜôɪ, ɴướᴄ ᴍắᴛ. ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ɴơɪ ᴛᴜʏếɴ đầᴜ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ đã ʜʏ sɪɴʜ, ɢáᴄ ʟạɪ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛạᴍ ǫᴜêɴ đɪ ᴍáɪ ấᴍ ɢɪᴀ đìɴʜ, xôɴɢ ᴘʜᴀ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ, ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴅốᴄ ᴛᴏàɴ ᴛâᴍ ᴛᴏàɴ ʟựᴄ để đẩʏ ʟùɪ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ, sớᴍ đᴇᴍ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʙìɴʜ ʏêɴ ᴛʜườɴɢ ɴʜậᴛ ᴛʀả ʟạɪ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ᴅâɴ, đấᴛ ɴướᴄ.

ᴄũɴɢ ᴠì ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴍà ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ – ɴʜấᴛ ʟà ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ “ɴɢồɪ ʏêɴ” ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà, ᴛạᴍ ɢáᴄ ʟạɪ ᴄôɴɢ ăɴ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ, đồɴɢ ʟòɴɢ ᴄùɴɢ ᴄả ɴướᴄ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ. ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ɴàʏ, ɴɢườɪ ᴅâɴ sẵɴ sàɴɢ ăɴ íᴛ ʟạɪ, ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴄó ɢì ăɴ đó, ᴋʜôɴɢ ʀᴀ đườɴɢ, ʜướɴɢ đếɴ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄủᴀ ᴄả ɴướᴄ: đáɴʜ ʙᴀʏ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ. ᴛʜế ᴛʜì, ᴄʜẳɴɢ ᴄó ʟý ᴅᴏ ɢì ᴠà ᴄʜẳɴɢ ᴀɪ ᴄó ᴛʜể ɴʜâɴ ᴅᴀɴʜ ʙấᴛ ᴄứ đɪềᴜ ɢì đɪ ɴɢượᴄ ʟạɪ ʟợɪ íᴄʜ, ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ᴠô ɴʜâɴ đạᴏ đếɴ ᴍứᴄ ᴋíᴄʜ độɴɢ ᴋêᴜ ɢọɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄùɴɢ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ đườɴɢ để ʙɪểᴜ ᴛìɴʜ, đòɪ “ᴅâɴ ᴄʜủ” ɴʜư ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ʙạᴏ ʟᴏạɴ ᴄủᴀ đấᴛ ɴướᴄ ᴄᴜʙᴀ ʜɪệɴ ᴛạɪ.

ᴄʜᴜʏệɴ ɢì sẽ xảʏ ʀᴀ ɴếᴜ ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴠàɪ ᴄʜụᴄ ɴɢườɪ ᴛʜôɪ, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ đếɴ ᴄả ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ xúɪ ɢɪụᴄ ɴàʏ ᴄủᴀ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴘʜá, ᴘʜảɴ độɴɢ xᴜốɴɢ đườɴɢ? ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ số ɴàʏ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜôɪ ᴛʜì ᴄʜẳɴɢ ᴍấʏ ᴄʜốᴄ ᴛấᴛ ᴄả sẽ ᴄùɴɢ ᴄʜᴜɴɢ số ᴘʜậɴ. ʀồɪ sẽ ʀᴀ sᴀᴏ ɴếᴜ ɴʜữɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ɴàʏ ʟâʏ ᴄʜᴏ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ᴄʜᴏ ᴛʜôɴ xóᴍ, ᴄʜᴏ ᴘʜườɴɢ xã, ɢɪᴇᴏ ʀắᴄ ᴄʜᴏ ᴋʜắᴘ ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ…. ᴠɪễɴ ᴄảɴʜ “Ấɴ Độ” ᴛʜứ ʜᴀɪ ʜɪệɴ ʀᴀ ʀấᴛ ɢầɴ ʙạᴏ ʟᴏạɴ ɴʜư ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ xᴀ ʟạ.

Đếɴ đâʏ ᴛʜì ʜẳɴ ᴀɪ ᴄũɴɢ đã ᴛʜấʏ, ᴄʜỉ ᴍộᴛ ᴄʜɪêᴜ ᴋíᴄʜ độɴɢ xᴜốɴɢ đườɴɢ ʙɪểᴜ ᴛìɴʜ, ɴếᴜ ᴅɪễɴ ʀᴀ đúɴɢ ɴʜư ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛʜì ʙọɴ ᴄʜốɴɢ ᴘʜá ᴛʜᴜ ʜᴏạᴄʜ đượᴄ ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ ʟợɪ íᴄʜ, ʙạᴏ ʟᴏạɴ đɪ ᴋèᴍ ᴅịᴄʜ ʟᴀɴ ʀộɴɢ, ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ, ᴄáᴄ ᴄơ sở ʏ ᴛế ᴋʜắᴘ ᴄả ɴướᴄ ǫᴜá ᴛảɪ ᴛʜì ᴄòɴ ɢì ʟà ᴀɴ ɴɪɴʜ, đấᴛ ɴướᴄ sẽ ʀơɪ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ᴛʜáɴɢ ɴɢàʏ đᴇɴ ᴛốɪ.

ᴋíᴄʜ độɴɢ ʙɪểᴜ ᴛìɴʜ ʟà ᴛʜủ đᴏạɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴘʜầɴ ᴘʜá ʜᴏạɪ, ɴʜưɴɢ ɴɢườɪ ᴄʜịᴜ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ sᴀᴜ ᴄùɴɢ ᴄʜíɴʜ ʟà đấᴛ ɴướᴄ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ, ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ

ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴋẻ áᴄ ɴʜâɴ, ᴛʜấᴛ đứᴄ, ᴠô ʟươɴɢ ᴛâᴍ ɴʜư ɴʜữɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴘʜầɴ ᴘʜảɴ độɴɢ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴛʀôɴɢ ᴄʜờ ɢì ở ᴘʜéᴘ ᴍàᴜ ʀồɪ ᴍộᴛ ɴɢàʏ ᴄʜúɴɢ sẽ “ǫᴜᴀʏ đầᴜ” ăɴ ɴăɴɢ, ʜốɪ ʟỗɪ ᴠà ᴅừɴɢ ʟạɪ ᴠɪệᴄ ᴘʜá ʜᴏạɪ. Đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄầɴ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ɴʜữɴɢ ᴋẻ ᴄʜốɴɢ ᴘʜá, ɢɪᴀᴏ ʀắᴄ ᴛư ᴛưởɴɢ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ, ᴋíᴄʜ độɴɢ, ᴘʜá ʜᴏạɪ xã ʜộɪ.

ᴄũɴɢ ᴄầɴ ʜàɴʜ độɴɢ ở ᴄʜíɴʜ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ᴘʜảɪ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ, ᴄảɴʜ ᴛỉɴʜ, sáɴɢ sᴜốᴛ ɴʜậɴ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴛʜủ đᴏạɴ đê ʜèɴ ᴄủᴀ ʙọɴ ᴘʜá ʜᴏạɪ ᴠà ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʟà đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ, ᴘʜảɴ ʙáᴄ đếɴ ᴄùɴɢ. ᴋʜôɴɢ để ɴʜữɴɢ ᴋế ʜᴏạᴄʜ đᴇɴ đúᴀ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴘʜầɴ ᴘʜá ʜᴏạɪ đượᴄ đắᴄ ʟợɪ, ᴠì ɴếᴜ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ, đồɴɢ ɴɢʜĩᴀ ᴛʜàɴʜ ᴛʀì ᴠữɴɢ ᴄʜắᴄ ɴʜấᴛ ʙảᴏ ᴠệ ᴛổ ǫᴜốᴄ sẽ ʙị ᴠỡ, sự ʙìɴʜ ʏêɴ ᴄủᴀ đấᴛ ɴướᴄ sẽ “ʟâᴍ ɴɢᴜʏ” ʙấᴛ ᴄứ ʟúᴄ ɴàᴏ.
Theo : https://canhco.net/de-nghi-xu-ly-nhung-ke-kich-dong-nguoi-dan-bieu-tinh-trong-luc-dai-dich-p533599.html

Thảo Nguyên

Next Post

Giáo sư Ngô Bảo Châu đề xuất quy định F0 phải chịu chi phí cάƈh ly cho F1 của họ

CN Th7 18 , 2021
Trên trang Facebook cá ɴɦâɴ của mình, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã đăng status nêu ý kiến cá ɴɦâɴ của mình: Nên chăng đưa ra quy định mới là cάƈ bác F0 chịu chi phí cάƈh ly cho F1 của họ? Ngay lập tức sau dòng trạng thái của […]