Giáo sư Nguyễn Anh Trí: Phải tìm bằng được kẻ vẽ và phát tán logo “rắn ngậm phong bì”

ᴛʀả ʟờɪ ʙáᴏ ᴄʜí, ɢs ɴɢᴜʏễɴ ᴀɴʜ ᴛʀí ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ủʏ ʙᴀɴ xã ʜộɪ ᴄủᴀ ǫᴜốᴄ ʜộɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴠɪệᴄ ᴠẽ ᴠà ᴘʜᴀ’ᴛ ᴛáɴ ʟᴏɢᴏ “ʀắɴ ɴɢậᴍ ᴘʜᴏɴɢ ʙì” ɢâʏ ồɴ àᴏ ᴅư ʟᴜậɴ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ʟà ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄó ᴅụɴɢ ý ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đượᴄ.

ɴʜɪềᴜ ᴛâᴍ ᴛư, ʙứᴄ xúᴄ

ʟᴏɢᴏ “ʀắɴ ɴɢậᴍ ᴘʜᴏɴɢ ʙì” ʙị ɴʜầᴍ ʟẫɴ ᴛʀêɴ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟễ ᴋʜᴀɪ ᴍạᴄ ᴋỳ ᴛʜɪ ɴâɴɢ ɴɢạᴄʜ ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ, ᴛʜăɴɢ ʜạɴɢ ᴄʜứᴄ ᴅᴀɴʜ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟸 ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ Đạɪ ʜọᴄ ʏ ʜà ɴộɪ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟿. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʟᴏɢᴏ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜỉ ᴄó ᴄᴏɴ ʀắɴ ǫᴜấɴ ǫᴜᴀɴʜ ᴄâʏ ɢậʏ ᴠà đầᴜ ᴄᴏɴ ʀắɴ ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ ʜướɴɢ ɴɢượᴄ ʟạɪ.

ʙộ ʏ ᴛế đã ᴍờɪ ᴄụᴄ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ɴộɪ ʙộ (ᴀ𝟶𝟹, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ) đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ. ʙướᴄ đầᴜ xáᴄ địɴʜ, ᴅᴏ sᴀɪ sóᴛ ᴄủᴀ ᴄáɴ ʙộ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴋʜɪ ʟấʏ ʟᴏɢᴏ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ đưᴀ ᴠàᴏ ᴍà ᴋʜôɴɢ để ý ʀằɴɢ ʟᴏɢᴏ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴠớɪ ʟᴏɢᴏ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế.

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴛàɪ ʟɪệᴜ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ôɴ ᴛʜɪ ᴍôɴ ɴɢᴏạɪ ɴɢữ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ʙᴀɴ ʜàɴʜ ɴộɪ ʙộ ᴛʀᴏɴɢ ᴋỳ ᴛʜɪ ɴàʏ ᴄũɴɢ ɢặᴘ ʟỗɪ sᴀɪ ᴛươɴɢ ᴛự.

ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ʟᴏɢᴏ sᴀɪ ʟệᴄʜ ᴛʀêɴ đượᴄ đăɴɢ ᴛảɪ ᴠà xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀàɴ ʟᴀɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ đã sᴜʏ ᴅɪễɴ, ᴍɪệᴛ ᴛʜị, ǫᴜʏ ᴄʜụᴘ…ʜướɴɢ đếɴ độɪ ɴɢũ ʏ, ʙáᴄ sĩ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴅẫɴ đếɴ ɴʜữɴɢ ʙáᴄ sĩ ᴄʜâɴ ᴄʜíɴʜ ʙứᴄ xúᴄ.

ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴄó ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʜơɴ 𝟷𝟶 ɴăᴍ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đạɪ ʜọᴄ ʏ ʜà ɴộɪ ʙàʏ ᴛỏ, ᴘʜầɴ ʟớɴ ᴄáᴄ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ʟà ʟờɪ ʟẽ ʙứᴄ xúᴄ ᴠớɪ ɴɢàɴʜ ʏ ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ, số íᴛ ᴄó ý ᴋɪếɴ ᴛʀᴜɴɢ ʟậᴘ, ᴄʜɪᴀ sẻ sự ᴛʜɪệᴛ ᴛʜòɪ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ʏ. ᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʜᴀʏ ᴠì ʙựᴄ ᴛứᴄ ᴛʜì ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛʜấʏ ʙᴜồɴ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ᴋʜɪ ɴʜữɴɢ ɢɪá ᴛʀị ʜàɴɢ ɴɢàʏ đᴀɴɢ ɢìɴ ɢɪữ ʙị đốɪ xử ɴʜư ᴠậʏ.

ᴛʜẳɴɢ ᴛʜắɴ ɴʜìɴ ɴʜậɴ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄó ᴛʜể ʜọ ᴋʜôɴɢ ɴóɪ ǫᴜá ᴠà ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴóɪ sᴀɪ, ʜọ ɴóɪ ɴʜữɴɢ ɢì ʜọ ɢặᴘ ᴋʜɪ ʟâᴍ ᴠàᴏ ᴛìɴʜ ᴄảɴʜ ʏếᴜ ᴛʜế ɴʜấᴛ đốɪ ᴠớɪ ᴍỗɪ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ. ᴋʜɪ ốᴍ đᴀᴜ, đɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜọ ᴘʜảɪ ᴄầᴜ ᴄạɴʜ ɴʜờ ᴠả ᴠà ᴄả “ᴘʜᴏɴɢ ʙì” để ᴍᴏɴɢ đượᴄ ᴋʜáᴍ-ᴄʜữᴀ sớᴍ ᴠà ᴛốᴛ.

ʙáᴄ sĩ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴋʜɪ ʙướᴄ ᴄʜâɴ ᴠàᴏ ɴɢàɴʜ ʏ, ᴋʜôɴɢ ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ɴàᴏ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ʟàᴍ ɢɪàᴜ ʙằɴɢ “ᴘʜᴏɴɢ ʙì” ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʙệɴʜ. ɴʜưɴɢ ᴠì sᴀᴏ ɴêɴ ɴỗɪ?

ᴛʜựᴄ ᴛế, ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴠà ɴɢườɪ ɴʜà ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟᴜôɴ ᴛạᴏ áᴘ ʟựᴄ để ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ʟàᴍ ǫᴜá ɴʜữɴɢ ɢì ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ để ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ đɪềᴜ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʙệɴʜ. Đᴀ số ʟà áᴘ ʟựᴄ “ᴍềᴍ” ɴʜư ɢọɪ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴠà đưᴀ “ᴘʜᴏɴɢ ʙì”, ɴơɪ ᴋʜáᴄ ʟà áᴘ ʟựᴄ ᴄứɴɢ ɴʜư ᴄʜửɪ ʙớɪ đᴇ ᴅᴏạ ᴠà ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ!

ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế đâᴜ đó ᴄòɴ ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề ᴄʜưᴀ đượᴄ ɴʜư ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʙệɴʜ, ɴʜưɴɢ ᴠề ᴄơ ʙảɴ ᴍỗɪ ɴɢàʏ đɪ ʟàᴍ ʜọ đềᴜ ᴍᴏɴɢ ʟàᴍ ᴛʀòɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ để sứᴄ ᴋʜᴏẻ ᴠà ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ɴɢườɪ ʙệɴʜ đượᴄ ᴀɴ ᴛᴏàɴ.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ, ʏ ᴛế ʟà ɴɢàɴʜ đặᴄ ʙɪệᴛ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴄʜờ ᴍộᴛ ᴄʜế độ đặᴄ ᴛʜù ʜơɴ ɴữᴀ để đỡ ʟᴏ ᴘʜầɴ ɴàᴏ ᴄơᴍ áᴏ ɢạᴏ ᴛɪềɴ, để ᴄó ᴛʜể ᴍạɴʜ ᴅạɴ ᴛừ ᴄʜốɪ ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴋʜɪ ʜọ ᴄố ᴄʜᴏ “ᴘʜᴏɴɢ ʙì” ᴠàᴏ 𝟸 ᴛúɪ áᴏ ʙʟᴏᴜsᴇ.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ʙáᴏ ᴄʜí, ᴀʜʟĐ, ɢs ɴɢᴜʏễɴ ᴀɴʜ ᴛʀí – ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴜỷ ʙᴀɴ xã ʜộɪ ᴄủᴀ ǫᴜốᴄ ʜộɪ ᴠô ᴄùɴɢ ʙấᴛ ʙìɴʜ ᴛʀướᴄ ʜìɴʜ ảɴʜ ʟᴏɢᴏ ʙộ ʏ ᴛế ʙɪếɴ ᴛʜàɴʜ “ʀắɴ ɴɢậᴍ ᴘʜᴏɴɢ ʙì”. Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄá ɴʜâɴ ôɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ɴʜɪềᴜ ɴʜà ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ, ɴʜɪềᴜ ᴄáɴ ʙộ ɴɢàɴʜ ʏ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ đượᴄ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ đềᴜ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ʙị xúᴄ ᴘʜạᴍ ɢʜê ɢớᴍ. ᴠɪệᴄ ᴀɪ đó đã ᴠẽ ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛáɴ ʟᴏɢᴏ sᴀɪ ɴàʏ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ʟà ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄó ᴅụɴɢ ý, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴠô ᴛìɴʜ ᴠà ʟà đɪềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đượᴄ.

“ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴛʜấʏ ʀõ, ᴅù đâᴜ đó ᴠẫɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ, đòɪ ʜỏɪ ᴘʜᴏɴɢ ʙì ᴋʜɪ ᴋʜáᴍ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ ʏ ᴛế, ᴛʜì ɴʜữɴɢ đóɴɢ ɢóᴘ ᴛᴏ ʟớɴ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ʙảᴏ ᴠệ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ɴʜâɴ ᴅâɴ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴘʜủ ɴʜậɴ. ᴠậʏ ᴍà ɴɢườɪ ᴠẽ ʟᴏɢᴏ sᴀɪ ở đâʏ đã đưᴀ ʀᴀ ᴍộᴛ ʜìɴʜ ảɴʜ xấᴜ đó ɴʜư ᴍộᴛ “ǫᴜả ʙᴏᴍ” ᴘʜá ʜᴜỷ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ, ɴɪềᴍ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴅâɴ đốɪ ᴠớɪ ɴɢàɴʜ ʏ.”, ôɴɢ ᴛʀí ɴóɪ.

ɢs ᴛʀí đề ɴɢʜị ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ, ʙằɴɢ ᴍọɪ ʙɪệɴ ᴘʜᴀ’ᴘ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴛìᴍ ᴄʜᴏ đượᴄ ᴀɪ ʟà ɴɢườɪ đã ᴠẽ ʀᴀ ʟᴏɢᴏ sᴀɪ ɴàʏ? ᴀɪ ʟà ɴɢườɪ đã ᴘʜᴀ’ᴛ ᴛáɴ ʟêɴ ᴍạɴɢ? ᴛừ đó x,ử ʟý đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜᴀ’ᴘ ʟᴜậᴛ.

ᴠà để ʀ.ă.ɴ đ.ᴇ, ʟàᴍ ɢươɴɢ, ᴛʜᴇᴏ ɢs ᴛʀí, ᴄầɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ xɪɴ ʟỗɪ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʀướᴄ ɴʜâɴ ᴅâɴ, ᴛʀướᴄ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế.

Đốɪ ᴠớɪ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ đã đưᴀ ʟᴏɢᴏ sᴀɪ ɴàʏ ʀᴀ sử ᴅụɴɢ, ɢs ɴɢᴜʏễɴ ᴀɴʜ ᴛʀí đề ɴɢʜị, ᴄầɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʀõ xᴇᴍ ᴄó ᴘʜảɪ ʟà ᴄố ᴛìɴʜ ᴛɪếᴘ ᴛᴀʏ ᴋʜôɴɢ ʜᴀʏ ᴄʜỉ ʟà ᴠô ᴛìɴʜ ᴘʜᴀ’ᴛ ᴛáɴ.

ᴄầɴ ʟàᴍ ʀõ độɴɢ ᴄơ!

ᴛɪếɴ sĩ, ʟᴜậᴛ sư Đặɴɢ ᴠăɴ ᴄườɴɢ – Đᴏàɴ ʟᴜậᴛ sư ᴛᴘ ʜà ɴộɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄầɴ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ sᴀɪ sóᴛ ɴàʏ để xử ʟý sᴀɪ ᴘʜạᴍ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ. ɴếᴜ ʜàɴʜ ᴠɪ ʟà ᴄố ý, ᴄó độɴɢ ᴄơ ᴄá ɴʜâɴ, ᴄầɴ ᴘʜảɪ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄʜế ᴛàɪ ɴɢʜɪêᴍ ᴋʜắᴄ.

Đốɪ ᴠớɪ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế, ᴘʜᴏɴɢ ʙì ʟà ʜᴀɪ ᴛừ ɴʜạʏ ᴄảᴍ, ᴠɪệᴄ ᴄáɴ ʙộ, ʙáᴄ sĩ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ɴʜậɴ “ᴘʜᴏɴɢ ʙì” ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ, ɴɢườɪ ɴʜà ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ “ᴠấɴ ɴạɴ” ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ ở ᴍộᴛ số ᴄơ sở ᴋʜáᴍ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ ʙứᴄ xúᴄ, ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế.

ᴠɪệᴄ ᴄáɴ ʙộ, ʙáᴄ sĩ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ɴʜậɴ ᴘʜᴏɴɢ ʙì ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ, ɴɢườɪ ɴʜà ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ɴʜậɴ ʜốɪ ʟộ, ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ᴠụ ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ, đâʏ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟãɴʜ đạᴏ ʙộ ʏ ᴛế đã ᴘʜáᴛ độɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʀàᴏ “ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ᴠớɪ ᴘʜᴏɴɢ ʙì” ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ɴếᴜ ɴʜư ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜậɴ ᴘʜᴏɴɢ ʙì.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴋʜôɴɢ ʜɪểᴜ ʟý ᴅᴏ ɢì ᴍà ᴛʀᴏɴɢ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ôɴ ᴛʜɪ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ɴàʏ ʟạɪ ᴄó ʟᴏɢᴏ ʟạ, ᴛʜể ʜɪệɴ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄᴏɴ ʀắɴ ᴄắɴ ᴘʜᴏɴɢ ʙì ʀấᴛ “ᴛʀàᴏ ᴘʜúɴɢ” ᴠà ᴄó ý xấᴜ, xúᴄ ᴘʜạᴍ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế.

sự ᴠɪệᴄ ɴàʏ ʀõ ʀàɴɢ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế, ɢâʏ ʀᴀ ɴʜữɴɢ sᴜʏ ɴɢʜĩ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴛʀᴏɴɢ xã ʜộɪ. ʙởɪ ᴠậʏ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄầɴ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ sự ᴠɪệᴄ, ʟàᴍ ʀõ độɴɢ ᴄơ ᴄủᴀ sᴀɪ ᴘʜạᴍ để ᴄó ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ xử ʟý ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴄáɴ ʙộ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ǫᴜảɴ ʟý, ɪɴ ấɴ, ᴘʜáᴛ ʜàɴʜ ᴠà ʟưᴜ ʜàɴʜ ɴʜữɴɢ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ɴàʏ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʜᴏặᴄ ᴄố ý đưᴀ ʀᴀ ʜìɴʜ ảɴʜ ʟᴏɢᴏ “ᴛʀàᴏ ᴘʜúɴɢ” ɴʜư ᴠậʏ, ᴄầɴ ᴘʜảɪ xᴇᴍ xéᴛ xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ. ɴếᴜ ʜàɴʜ ᴠɪ ʟà ᴄố ý ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴄó ʏếᴜ ᴛố ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, xâᴍ ᴘʜạᴍ đếɴ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴄòɴ ᴄó ᴛʜể xᴇᴍ xéᴛ xử ʟý ʙằɴɢ ɴʜữɴɢ ᴄʜế ᴛàɪ ɴɢʜɪêᴍ ᴋʜắᴄ. ɴếᴜ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʜỏᴀ ᴍãɴ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄấᴜ ᴛʜàɴʜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴍà ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ǫᴜʏ địɴʜ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể xᴇᴍ xéᴛ xử ʟý ʙằɴɢ ᴄʜế ᴛàɪ ʜìɴʜ sự.

Thảo Nguyên