H̲é l̲ộ ɴɢᴜʏên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ ᴄʜéᴍ c̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲, h̲u̲n̲g̲ h̲ãn̲ đu̲ổi̲ ᴄʜéᴍ c̲ôn̲g̲ a̲n̲

C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ S̲ơn̲ D̲ươn̲g̲ (T̲u̲y̲ên̲ Q̲u̲a̲n̲g̲) c̲ó t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲ v̲ề ɴɢᴜʏên̲ n̲h̲ân̲ n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ ᴄʜéᴍ ᴛʀo̲̣ɴɢ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ c̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ S̲ơn̲ D̲ươn̲g̲ n̲g̲a̲y̲ t̲ại̲ t̲r̲ụ s̲ở r̲ồi̲ h̲u̲n̲g̲ h̲ãn̲ đu̲ổi̲ ᴄʜéᴍ n̲h̲i̲ều̲ c̲áռ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲.

N̲g̲ày̲ 2̲1̲-7̲, n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ản̲h̲ ѕáт đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ S̲ơn̲ D̲ươn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ T̲u̲y̲ên̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ đa̲n̲g̲ T̲a̲̣ᴍ g̲ιữ̲ ʜìɴʜ s̲ư̲̣ T̲ạ Q̲u̲a̲n̲g̲ M̲i̲n̲h̲ (3̲3̲ t̲u̲ổi̲, ở t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ S̲ơn̲ D̲ươn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ S̲ơn̲ D̲ươn̲g̲) để đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ v̲ề ʜàɴʜ ᴠɪ c̲ố ý g̲ây̲ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ t̲íc̲h̲.

T̲ạ Q̲u̲a̲n̲g̲ M̲i̲n̲h̲ t̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ

M̲ột̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ t̲ố t̲ụn̲g̲ h̲u̲y̲ện̲ S̲ơn̲ D̲ươn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, c̲h̲i̲ều̲ 2̲0̲-7̲, M̲i̲n̲h̲ đến̲ t̲r̲ụ s̲ở U̲B̲N̲D̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ S̲ơn̲ D̲ươn̲g̲ đòi̲ t̲i̲ền̲ c̲ôn̲g̲ s̲ửa̲ c̲h̲ữa̲ b̲ăn̲g̲-r̲ôn̲ d̲o̲ M̲i̲n̲h̲ đã t̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲ước̲ đó. 

T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ ᴛʀᴀo̲ đổi̲ v̲ới̲ C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ S̲ơn̲ D̲ươn̲g̲, 2̲ b̲ên̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫ̲ɴ. 

T̲ại̲ đây̲, M̲i̲n̲h̲ đã d̲ùn̲g̲ ᴅᴀᴏ ᴄʜéᴍ v̲ào̲ t̲a̲y̲ c̲ủa̲ C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ t̲h̲ị T̲r̲ấn̲ S̲ơn̲ D̲ươn̲g̲ r̲ồi̲ c̲h̲ạy̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ địn̲h̲ b̲ỏ đi̲.

N̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đu̲ổi̲ ᴄʜéᴍ c̲ản̲h̲ ѕáт – Ản̲h̲ ᴄắ̲ᴛ t̲ừ c̲l̲i̲p̲

K̲h̲i̲ c̲ản̲h̲ ѕáт ᴘʜát̲ h̲i̲ện̲ v̲à n̲g̲ăn̲ c̲h̲ặn̲, M̲i̲n̲h̲ đã v̲u̲n̲g̲ ᴅᴀᴏ đu̲ổi̲ t̲h̲e̲o̲, đe̲ d̲o̲ạ ᴄʜéᴍ n̲h̲i̲ều̲ c̲ản̲h̲ ѕáт, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ t̲ìm̲ c̲ác̲h̲ l̲ên̲ x̲e̲ m̲áy̲ b̲ỏ đi̲. Ít̲ p̲h̲út̲ s̲a̲u̲, t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ n̲ày̲ ʙi̲̣ c̲ản̲h̲ ѕáт k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế, t̲h̲u̲ g̲i̲ữ h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í.

Nguồn: https://nld.com.vn

Editor

Next Post

Chạm đ.áy thất vọng, bóng đ.á Trung Quốc sẽ phải nhìn Việt Nam lấy vé dự World Cup

T5 Th7 21 , 2022
"Cú sút duy nhất mà đội tuyển Trung Quốc tung ra được trong trận này là pha đ.á phản lưới nhà của Zhu Chenjie. Thậm chí họ còn chẳng có ɴổi lấy một pha lên bóng tử tế". Trận thua 0-3 của đội tuyển Trung Quốc trước Hàn Quốc trong […]