Nóng: Bᾰ́т cựu Chủ tịch VEC Mai Anh Tuấn trong vụ cao tốc 34.500 tỷ hư hỏng

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴍᴀɪ ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ – ɴɢᴜʏêɴ ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ, ɴɢᴜʏêɴ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠᴇᴄ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴛʜụ ʟý đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ “ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề đầᴜ ᴛư ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴠà ᴛʜɪếᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ” xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ đầᴜ ᴛư ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠᴇᴄ), ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴅự áɴ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ Đà ɴẵɴɢ – ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ ᴠà ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ (ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴜộᴄ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 2 ᴠụ áɴ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠᴇᴄ).

ᴄăɴ ᴄứ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đượᴄ, ᴍớɪ đâʏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự ᴠề ᴄáᴄ ᴛộɪ “ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề đầᴜ ᴛư ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ” ᴠà “ᴛʜɪếᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ” đốɪ ᴠớɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴêᴜ ᴛʀêɴ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠà ʟệɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄᴀɴ ᴍᴀɪ ᴛᴜấɴ ᴀɴʜ – ɴɢᴜʏêɴ ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ, ɴɢᴜʏêɴ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠᴇᴄ, ᴠề ᴛộɪ “ᴛʜɪếᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ” ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 360 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 2015;

Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠà ʟệɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀầɴ ᴠăɴ ᴛáᴍ – ɴɢᴜʏêɴ ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠᴇᴄ, ɴɢᴜʏêɴ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʜᴜ ᴄơ sở ᴅự áɴ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ Đà ɴẵɴɢ – ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ ᴠề ᴛộɪ “ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề đầᴜ ᴛư ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ”, ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 224 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 2015.

ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đốɪ ᴠớɪ 5 ʙị ᴄᴀɴ: ɴɢᴜʏễɴ ᴍạɴʜ ʜùɴɢ, ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠᴇᴄ; ʟê ǫᴜᴀɴɢ ʜàᴏ, ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠᴇᴄ, ɴɢᴜʏêɴ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʜᴜ ᴄơ sở ᴅự áɴ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ Đà ɴẵɴɢ – ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ; ɴɢᴜʏễɴ ᴛɪếɴ ᴛʜàɴʜ, ɴɢᴜʏêɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴅự áɴ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ Đà ɴẵɴɢ – ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ; Đỗ ɴɢọᴄ Âɴ, ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴅự áɴ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ Đà ɴẵɴɢ – ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ; ʜà ᴠăɴ ʙìɴʜ, ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ɢóɪ ᴛʜầᴜ, ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴅự áɴ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ Đà ɴẵɴɢ – ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ.

ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀêɴ đã ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ʙᴜôɴɢ ʟỏɴɢ ǫᴜảɴ ʟý ᴄʜỉ đạᴏ đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴅự áɴ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ Đà ɴẵɴɢ – ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠề đầᴜ ᴛư ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜɪ ᴄôɴɢ, xáᴄ ɴʜậɴ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʜᴜ ᴄáᴄ ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴛʜᴜộᴄ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 2 ᴄủᴀ ᴅự áɴ ɴàʏ, ᴅẫɴ đếɴ đưᴀ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ ᴋʜôɴɢ đảᴍ ʙảᴏ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴠàᴏ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ sử ᴅụɴɢ, ɢâʏ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ đếɴ ᴛàɪ sảɴ ɴʜà ɴướᴄ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛố ᴛụɴɢ ɴêᴜ ᴛʀêɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴛốɴɢ đạᴛ, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʙộ ʟᴜậᴛ ᴛố ᴛụɴɢ ʜìɴʜ sự.

ʜɪệɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄủɴɢ ᴄố ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴄʜứɴɢ ᴄứ để ʟàᴍ ʀõ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴠụ áɴ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴛàɪ sảɴ để ᴛʜᴜ ʜồɪ, ᴋê ʙɪêɴ ᴛʀɪệᴛ để ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ᴅự áɴ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ Đà ɴẵɴɢ – ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ ᴅᴏ ᴠᴇᴄ ʟàᴍ ᴄʜủ đầᴜ ᴛư

ᴛʜáɴɢ 8/2017, ᴅự áɴ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴛʜôɴɢ xᴇ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 1 (65ᴋᴍ ᴛừ ᴛᴘ Đà ɴẵɴɢ đếɴ ᴛᴘ ᴛᴀᴍ ᴋỳ, ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ). ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴅù ᴍớɪ đượᴄ đưᴀ ᴠàᴏ sử ᴅụɴɢ ɴʜưɴɢ đᴏạɴ đườɴɢ 65ᴋᴍ đã ᴄó 380 đɪểᴍ ʜỏɴɢ ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴠậɴ ʜàɴʜ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ, ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ.

ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ ᴄủᴀ ᴛấᴛ ᴄả 7 ɢóɪ ᴛʜầᴜ (ᴘʜầɴ đườɴɢ) ᴛʜᴜộᴄ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ɪ ᴄủᴀ ᴅự áɴ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ʙảᴏ đảᴍ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ đúɴɢ ɴʜư ᴛɪêᴜ ᴄʜᴜẩɴ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛʜɪếᴛ ᴋế ᴅự áɴ….

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜɪ ᴄôɴɢ, ɴɢʜɪệᴍ ᴛʜᴜ, ᴄáᴄ ʙêɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đã ᴋʜôɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đᴏ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʜᴜ ᴄườɴɢ độ ᴍặᴛ đườɴɢ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ʟớᴘ ᴠậᴛ ʟɪệᴜ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ, ᴋʜôɴɢ đᴏ ʜệ số ᴛʜấᴍ ᴄủᴀ ʟớᴘ ʙêᴛôɴɢ ɴʜựᴀ ᴛạᴏ ɴʜáᴍ để đáɴʜ ɢɪá ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ᴄôɴɢ, ᴅẫɴ đếɴ ᴋʜôɴɢ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ đượᴄ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ʜạɴɢ ᴍụᴄ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ, ɴʜưɴɢ đã ᴋý ɴɢʜɪệᴍ ᴛʜᴜ, đề ɴɢʜị đưᴀ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴠàᴏ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ sử ᴅụɴɢ.

ᴠớɪ ᴄáᴄ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀêɴ đã ɢâʏ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴄʜᴏ ᴠᴇᴄ số ᴛɪềɴ đặᴄ ʙɪệᴛ ʟớɴ ʟà ᴛʀêɴ 811 ᴛỷ đồɴɢ, ɢâʏ ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀᴏɴɢ xã ʜộɪ. ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 11/2021, ᴛòᴀ áɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜà ɴộɪ đã đưᴀ ʀᴀ xéᴛ xử 36 ʙị ᴄáᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴʜữɴɢ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ ᴅự áɴ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ Đà ɴẵɴɢ – ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ.

Đếɴ đầᴜ ᴛʜáɴɢ 12/2021 ᴛòᴀ áɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜà ɴộɪ đã ᴛᴜʏêɴ áɴ đốɪ ᴠớɪ 36 ʙị ᴄáᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ᴛʀêɴ. ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʙị ᴄáᴏ ᴛʀêɴ đềᴜ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ “ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề đầᴜ ᴛư ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ” ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 224 – ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 2015.

ᴅự áɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ Đà ɴẵɴɢ-ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ ᴄó ᴛổɴɢ ᴄʜɪềᴜ ᴅàɪ ᴛᴏàɴ ᴛᴜʏếɴ ʜơɴ 139 ᴋᴍ, ᴛừ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Đà ɴẵɴɢ đếɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ, ᴋʜởɪ ᴄôɴɢ ɴɢàʏ 19/5/2013. ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ɪ ᴅàɪ 65 ᴋᴍ, ᴛừ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Đà ɴẵɴɢ đếɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛᴀᴍ ᴋỳ, ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ.

ᴅự áɴ sử ᴅụɴɢ ɴɢᴜồɴ ᴠốɴ ᴠᴀʏ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʜợᴘ ᴛáᴄ ǫᴜốᴄ ᴛế ɴʜậᴛ ʙảɴ – ᴊɪᴄᴀ, ᴠốɴ ᴠᴀʏ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴛʜế ɢɪớɪ – ᴡʙ ᴠà ᴠốɴ đốɪ ứɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴛổɴɢ ʜơɴ 34.000 ᴛỷ đồɴɢ.

ᴛáᴄ ɢɪả: ʜᴏàɴɢ ʜảɪ

ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ: ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ & ᴛɪếᴘ ᴛʜị

Thảo Nguyên

Next Post

Vĩnh Lᴏng: Một trưởng công an xã ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ tại trụ sở

T7 Th9 24 , 2022
Saᴜ khi dẫn tổ tᴜần ᴛʀᴀ đêm trên địa bàn, Trᴜng tá Ngᴜyễn Thành Thái – Trưởng công an xã Đông Thạnh về cơ qᴜan – đến sáռg thì một công an viên ᴘʜát hiện Trᴜng tá Thái ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ tại trụ sở. Chiềᴜ ngày 23.9 trả lời báᴏ chí, […]