NÓNG: Minh Béo bị VTV24 đưa lên sóng, tuyên bố thẳng chuyện được giao đóng vai Đức Phật khiến CĐM hả hê

ᴍớɪ đâʏ, ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴠᴛᴠ𝟸𝟺 đã ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢâʏ ᴄʜú ý ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴍɪɴʜ ʙéᴏ. ǫᴜᴀ đó, ᴅư ʟᴜậɴ ᴄó đượᴄ ᴄâᴜ ᴛʀả ʟờɪ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴠề ᴠɪệᴄ ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ɴàʏ đượᴄ ɢɪᴀᴏ đóɴɢ ᴠᴀɪ Đứᴄ ᴘʜậᴛ.

ᴍɪɴʜ ʙéᴏ ʙấʏ ʟâᴜ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄáɪ ᴛêɴ ʙị ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ xᴀ ʟáɴʜ, ᴋỳ ᴛʜị ɴʜấᴛ ɴʜì sʜᴏᴡʙɪᴢ. sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ʙê ʙốɪ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴋʜứ, ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴠẫɴ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴅíɴʜ “ᴘʜốᴛ”, ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴛʜáɪ độ ʜốɪ ʟỗɪ. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴄàɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ ᴛʜêᴍ ʙứᴄ xúᴄ ᴠà ᴋʜôɴɢ ɴɢừɴɢ ᴍỉᴀ ᴍᴀɪ ᴍỗɪ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴄʜàɴɢ xᴜấᴛ ʜɪệɴ.

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ᴍɪɴʜ ʙéᴏ ᴄòɴ ᴋʜᴏᴇ ảɴʜ ᴅɪệɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ᴄủᴀ Đứᴄ ᴘʜậᴛ ᴠà ʙậᴛ ᴍí ᴍìɴʜ đượᴄ ᴛɪɴ ᴛưởɴɢ ɢɪᴀᴏ đóɴɢ ᴠᴀɪ ɴàʏ. ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ ᴅư ʟᴜậɴ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ᴋʜôɴɢ ɴɢừɴɢ, ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴘʜẫɴ ɴộ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʀấᴛ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴋʜɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄó đờɪ ᴛư ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ɴʜư ᴍɪɴʜ ʙéᴏ ʟạɪ đượᴄ ɢɪᴀᴏ ᴠᴀɪ ᴛôɴ ɴɢʜɪêᴍ ɴʜư ᴠậʏ.

Đếɴ ɴɢàʏ 𝟻/𝟾, Đạɪ ᴅɪệɴ Đᴏàɴ ʙôɴɢ sᴇɴ sàɪ ɢòɴ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ʙáᴄ ʙỏ ᴄʜᴜʏệɴ ᴍɪɴʜ ʙéᴏ đóɴɢ ᴠᴀɪ Đứᴄ ᴘʜậᴛ. ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ɴɢʜệ sĩ ᴘʜượɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴄòɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʟà ᴅᴏ ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴍượɴ ᴘʜụᴄ ᴛʀᴀɴɢ để ᴍặᴄ ʀồɪ ᴛự đăɴɢ ʟêɴ.

“ʜôᴍ ǫᴜᴀ ʙêɴ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛậᴘ ᴛᴜồɴɢ ᴍớɪ ʟấʏ ᴘʜụᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴛʜử. ᴍɪɴʜ ʙéᴏ ᴄó ʟấʏ ᴍặᴄ ᴛʜử ʀồɪ đăɴɢ ʜìɴʜ ʟêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ. ᴛôɪ ᴍớɪ ᴋêᴜ ᴄậᴜ ấʏ ɢỡ ʙàɪ xᴜốɴɢ. sᴀᴏ ᴍà ᴍɪɴʜ ʙéᴏ đóɴɢ ᴠᴀɪ đó đượᴄ. ᴛôɪ đíɴʜ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴄó, ᴄʜỉ ᴄó ᴍɪɴʜ ʙéᴏ ᴍượɴ ʙộ đồ để ᴍặᴄ”, ᴛʀưởɴɢ đᴏàɴ ʙôɴɢ sᴇɴ sàɪ ɢòɴ ᴄʜɪᴀ sẻ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ sự ᴠɪệᴄ ᴛʀở ɴêɴ ầᴍ ĩ, Đᴏàɴ ʙôɴɢ sᴇɴ sàɪ ɢòɴ đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴍɪɴʜ ʙéᴏ ᴘʜảɪ ɢỡ ʙàɪ đăɴɢ. ᴅù ᴠậʏ ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ xɪɴ ʟỗɪ ʜᴀʏ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴠề ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

ᴛốɪ 𝟻/𝟾, ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴠᴛᴠ𝟸𝟺 ᴄʜɪᴀ sẻ ʟạɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ʟêɴ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄó ᴛíᴄʜ xᴀɴʜ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. ᴀᴅᴍɪɴ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ đíɴʜ ᴋèᴍ ᴄʜú ᴛʜíᴄʜ: “ʙáᴄ ʙỏ ᴛɪɴ ᴍɪɴʜ ʙéᴏ ɴʜậɴ ᴠᴀɪ Đứᴄ ᴘʜậᴛ”. ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ʜưởɴɢ ứɴɢ ᴠà ᴛươɴɢ ᴛáᴄ ᴠớɪ ʙàɪ đăɴɢ ᴄủᴀ ᴠᴛᴠ𝟸𝟺. ᴄʜỉ sᴀᴜ ᴄʜưᴀ đầʏ 𝟷 ᴛɪếɴɢ đăɴɢ ᴛảɪ đã ᴄó đếɴ ɢầɴ 𝟻 ɴɢʜìɴ ʟượᴛ ʟɪᴋᴇ, ʏêᴜ ᴛʜíᴄʜ, ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛʀᴏɴɢ ʙảɴ ᴛɪɴ “ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʜôᴍ ɴᴀʏ” ᴠàᴏ ᴛốɪ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ ᴄủᴀ ᴠᴛᴠ𝟸𝟺 ᴄũɴɢ đã đưᴀ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ. ʙᴛᴠ ʜᴏàɴɢ ᴅươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ʙộ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ɴàʏ ᴍặᴄ ʀồɪ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ ᴍxʜ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʟà ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴋʜáᴄ ᴛʀᴏɴɢ đᴏàɴ. ᴠᴀɪ ᴅɪễɴ Đứᴄ ᴘʜậᴛ đượᴄ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢʜệ sĩ ʜᴏàɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛừ ᴛʀướᴄ đó”.

Đᴀ số ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ đềᴜ “ᴛʜở ᴘʜàᴏ ɴʜẹ ɴʜõᴍ” ᴋʜɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍɪɴʜ ʙéᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄʜỉ ʟà ʙịᴀ đặᴛ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄó ý ᴋɪếɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄầɴ ᴄó ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ xử ᴘʜạᴛ ɴặɴɢ ᴛᴀʏ ᴠớɪ ᴀɴʜ ᴄʜàɴɢ ᴋʜɪ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ɴʜư ᴠậʏ. ᴄó ᴠẻ ɴʜư sẽ ᴍấᴛ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴữᴀ để ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴄó ᴛʜể ʟấʏ ʟạɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴍắᴛ ᴋʜáɴ ɢɪả.

Thảo Nguyên

Next Post

Sau Trung Quốc, bà Pelosi “chọc giận” TriềuTiên

T7 Th8 6 , 2022
Triều Tiên chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vì ủng hộ ngăn Triều Tiên trong chuyến thăm Hàn Quốc và cho biết Mỹ sẽ trả giá cho những “rắc rối” mà bà gây ra. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm 6-8 cho rằng ᴘʜát biểu của […]