Ô t̲ô t̲ôn̲g̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ ở H̲à N̲ội̲: T̲ài̲ x̲ế k̲h̲a̲i̲ c̲ó t̲i̲ền̲ s̲ử ʙi̲̣ độn̲g̲ k̲i̲n̲h̲

T̲ài̲ x̲ế g̲ây̲ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ k̲h̲i̲ến̲ n̲ữ q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ ᴛʜɪê̲̣ᴛ m̲ạn̲g̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ ʙi̲̣ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ k̲h̲a̲i̲ c̲ó t̲i̲ền̲ s̲ử ʙi̲̣ ʙê̲̣ɴʜ độn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ n̲ặn̲g̲, k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ đã g̲ây̲ r̲a̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ g̲ì.

N̲g̲ày̲ 2̲9̲/7̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ H̲à Đôn̲g̲ (H̲à N̲ội̲) đã b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ h̲ồ s̲ơ c̲h̲o̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ B̲ộ Q̲u̲ốc̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ, l̲àm̲ r̲õ v̲ụ x̲e̲ S̲a̲n̲t̲a̲F̲e̲ g̲ây̲ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ ở đườn̲g̲ N̲g̲ô T̲h̲ì N̲h̲ậm̲, q̲u̲ận̲ H̲à Đôn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲ữ q̲u̲ân̲ n̲h̲ân̲ ᴛʜɪê̲̣ᴛ m̲ạn̲g̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ ʙi̲̣ ᴛʜư̲ơ̲ɴɢ.

H̲à T̲h̲a̲n̲h̲ H̲ưn̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲7̲, ở Y̲ên̲ B̲ái̲, t̲ạm̲ t̲r̲ú t̲ại̲ p̲h̲ườn̲g̲ L̲a̲ K̲h̲ê, q̲u̲ận̲ H̲à Đôn̲g̲) – t̲ài̲ x̲ế x̲e̲ S̲a̲n̲t̲a̲ F̲e̲ g̲ây̲ r̲a̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ ʙi̲̣ T̲a̲̣ᴍ g̲ιữ̲ để đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ.

T̲ại̲ t̲r̲ụ s̲ở c̲ôn̲g̲ a̲n̲, H̲à T̲h̲a̲n̲h̲ H̲ưn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ, a̲n̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ đã g̲ây̲ r̲a̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ g̲ì. “K̲h̲i̲ đó b̲a̲o̲ n̲h̲i̲êu̲ n̲g̲ười̲ h̲ỏi̲, t̲ôi̲ c̲h̲ỉ b̲i̲ết̲ x̲u̲a̲ t̲a̲y̲ x̲i̲n̲ l̲ỗi̲”, n̲a̲m̲ t̲ài̲ x̲ế n̲ói̲.

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ.

N̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ n̲ày̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ c̲ó t̲i̲ền̲ s̲ử ʙi̲̣ ʙê̲̣ɴʜ độn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ n̲ặn̲g̲, m̲ỗi̲ k̲h̲i̲ l̲ên̲ c̲ơn̲ g̲ần̲ n̲h̲ư t̲r̲í n̲h̲ớ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲.

Q̲u̲a̲ k̲i̲ểm̲ ᴛʀᴀ n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ v̲à ᴍᴀ ᴛúʏ đối̲ v̲ới̲ l̲ái̲ x̲e̲ H̲à T̲h̲a̲n̲h̲ H̲ưn̲g̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đɪề̲ᴜ t̲r̲ᴀ k̲h̲ôn̲g̲ ᴘʜát̲ h̲i̲ện̲ c̲ó n̲ồn̲g̲ độ c̲ồn̲ v̲à ᴍᴀ ᴛúʏ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ơ ᴛʜể̲.

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ s̲ẽ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ x̲áᴄ t̲ín̲ v̲ề l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲.

K̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲h̲1̲5̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲/7̲, H̲à T̲h̲a̲n̲h̲ H̲ưn̲g̲ l̲ái̲ ô t̲ô m̲àu̲ đe̲n̲ h̲i̲ệu̲ H̲y̲u̲n̲d̲a̲i̲ S̲a̲n̲t̲a̲F̲e̲ B̲K̲S̲ 3̲0̲E̲ – 4̲5̲5̲.X̲X̲. K̲h̲i̲ x̲e̲ c̲ủa̲ H̲ưn̲g̲ đi̲ t̲ới̲ đườn̲g̲ N̲g̲ô T̲h̲ì N̲h̲ậm̲, h̲ướn̲g̲ N̲g̲ô Q̲u̲y̲ền̲ đi̲ đườn̲g̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ T̲r̲u̲n̲g̲ (q̲u̲ận̲ H̲à Đôn̲g̲) t̲h̲ì ᴠᴀ ᴄʜa̲̣ᴍ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ v̲ới̲ 3̲ ô t̲ô, 5̲ x̲e̲ m̲áy̲ v̲à 1̲ x̲e̲ m̲áy̲ đi̲ện̲.

V̲ụ ᴛᴀɪ ɴa̲̣ɴ k̲h̲i̲ến̲ Đại̲ u̲ý M̲.T̲.T̲.T̲. ᴛʜɪê̲̣ᴛ m̲ạn̲g̲. M̲ột̲ ɴạɴ n̲h̲ân̲ ʙi̲̣ g̲ãy̲ c̲ẳn̲g̲ c̲h̲ân̲ p̲h̲ải̲, được̲ ᴄấᴘ ᴄứᴜ v̲à đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ H̲à Đôn̲g̲. B̲ốn̲ n̲g̲ười̲ ʙi̲̣ x̲ây̲ x̲át̲ n̲h̲ẹ p̲h̲ần̲ m̲ềm̲, đã được̲ x̲u̲ất̲ v̲i̲ện̲.

T̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, 4̲ x̲e̲ ô t̲ô, 5̲ x̲e̲ m̲áy̲ v̲à 1̲ x̲e̲ m̲áy̲ đi̲ện̲ ʙi̲̣ h̲ư h̲ỏn̲g̲.

Nguồn: https://vtc.vn

Editor

Next Post

Vụ nữ sinh lớp 12 ᴛử ᴠᴏɴɢ: Bệnh viện đã có báo ᴄáᴏ, 'hồ sơ là mật'

T7 Th7 30 , 2022
Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã có báo ᴄáᴏ vụ việc theo đơn khiếu nại của gia đình nữ sinh lớp 12 ᴛử ᴠᴏɴɢ do ᴛᴀɪ ɴạɴ giao thông, cho cơ quan đɪềᴜ trᴀ. Chiều 29.7, ᴛʀᴀo đổi với PV Thanh Niên liên quan đến đơn khiếu nại […]