Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ‘được giới thiệu tái cử’

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quá tuổi theo quy định nhưng được giới thiệu tái cử”, theo ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ VN.

Ông Hầu A Lềnh cho biết thông tin trên bên hành lang Đại hội XIII, sáng 27/1.

Theo ông Hầu A Lềnh, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII được Ban chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị nghiêm túc. “Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Trung ương x.á.c định công tác xây dựng Đảng là rất q.u.a.n t.r.ọ.n.g, nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác nhân sự là then chốt của then chốt”, ông nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội đảng lần thứ XIII

Tại hội nghị Trung ương tháng 10/2018, Ban chấp hành Trung ương đã thành lập các tiểu ban để chuẩn bị cho Đại hội XIII, trong đó có Tiểu ban nhân sự.

Các cấp có thẩm quyền đã tiến hành quy trình công tác nhân sự Đại hội XIII; tiến hành quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Trung ương khóa XII cũng đã thảo luận và ban hành phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII… Đây là những cơ sở q.u.a.n t.r.ọ.n.g trong việc lựa chọn giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp những người dự kiến sẽ được đề cử vào Trung ương khóa mới.

“Sau khi có phương hướng công tác nhân sự khóa XIII, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận nhiều lần, tiến hành công tác nhân sự từng bước, hết sức t.h.ậ.n trọng, c.h.ặ.t chẽ, đúng quy trình qua nhiều hội nghị”, ông Hầu A Lềnh nói và khẳng định các nhân sự được giới thiệu với Đại hội XIII “cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, có năng lực, uy tín và triển vọng”.

Ông Hầu A Lềnh: “Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hơn 65 tuổi nên là một trong số các trường hợp đặc biệt”.
Trước đó, thông tin trong cuộc họp báo trước thềm Đại hội XIII hôm 22/1, ông Mai Văn Chính – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho hay Ban chấp hành Trung ương khóa XIII dự kiến có 200 người, trong đó 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết; cơ cấu 3 độ tuổi gồm dưới 50, từ 50 đến 60 và 61 tuổi trở lên. Trong đó, phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50 đến 60 tuổi khoảng 70%; 61 tuổi trở lên trên dưới 10%. Ban Chấp hành Trung ương có số cán bộ trẻ trên 10%, nữ khoảng 12%.

Ngoài những người trong độ tuổi theo quy định, trong danh sách đề cử, Trung ương khóa XII đã giới thiệu một số Uỷ viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và một số nhân sự lần đầu thuộc trường hợp “đặc biệt” tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.

Trả lời câu hỏi Đại hội XIII sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hay giữ như hiện hành, ông Mai Văn Chính nói “Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất, do vậy việc sửa đổi Điều lệ Đảng hay không sẽ do Đại hội xem xét quyê’t định”.

Theo Điều lệ Đảng hiện hành, “Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp”.

Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12/2018 đã thực hiện công tác quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Sau đó, đến Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, ban hành phương hướng công tác nhân sự của Đại hội XIII, ba’m sa’t phương hướng công tác nhân sự với sự tham gia của các địa phương để quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đây là cơ sở rất q.u.a.n t.r.ọ.n.g để lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng các đồng chí dự kiến sẽ đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Sau khi có phương hướng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Trung ương đã thảo luận rất nhiều lần, từng bước, hết sức t.h.ậ.n trọng, c.h.ặ.t chẽ đúng quy trình trong các Hội nghị Trung ương 13, 14, 15.

Có thể nói công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII được làm c.h.ặ.t chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo quy trình. Các đồng chí được giới thiệu ra Đại hội XIII cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín.

Với các trường hợp đặc biệt, nhiệm kỳ đại hội nào cũng có. Công tác nhân sự lần này được kế thừa kinh nghiệm của các đại hội trước và căn cứ vào tình hình thực tiễn. Những trường hợp đặc biệt được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng và giới thiệu của Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương bàn rất kỹ.

Các đồng chí là trường hợp đặc biệt chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình.

Với yêu cầu thực tế của đất nước cần có những đồng chí tiếp tục tham gia bằng những kinh nghiệm và uy tín của mình nên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thống nhất lựa chọn giới thiệu ra Đại hội XIII. Nếu được đại hội tín nhiệm bầu thì sẽ có những đồng chí có nhiều kinh nghiệm cố.

Minh Ngọc

Thảo Nguyên

Next Post

Mặc ai chở bạn gái đi chơi, chàng trai 9X dành cả thành xuân chở mẹ đi phượt

T4 Th1 27 , 2021
Người ta thì chở bạn gái, vợ con đi du lịch thưởng lãm cảnh đẹp. Còn chàng trai này lại vô cùng đặc biệt khi chở mẹ đi khắp nơi. Động lực thúc đẩy là bởi một lần vô tình nghe mẹ buột miệng than một câu: “Cảnh đẹp chỉ […]